Nyheter

  1. Virkeshandelsöversikt mars

   Landsomfattande

   Det fins många utmaningar med efterfrågan på massaved. Dessa utmaningar kan bli till möjligheter för skogsägare. Efterfrågan på inhemskt virke ökar då importen från Ryssland tagit slut. Det finns många som behöver inhemskt virke.

   Läs mera
   Maaliskuun puumarkkinakatsaus
  2. Virkeshandelsöversikt februari

   Virkeshandelsöversikt februari

   Landsomfattande

   Situationen på virkesmarknaden går varm. Skogsbolagen har visat att de är redo att konkurrera om virke till stigande priser. Skogsbolagens betalningsförmåga för virke är på den högsta nivån någonsin.

   Läs mera
  3. Virkeshandelsöversikt januari

   Virkeshandelsöversikt januari

   Landsomfattande

   Virkesmarknaden för det påbörjade året ser mycket bra ut. Det finns efterfrågan på virke då de nya investeringarna ökat virkesanvändningen. Industrin beräknas använda nästan 70 miljoner kubikmeter virke detta år.

  4. Virkeshandelsöversikt december

   Virkeshandelsöversikt december

   Landsomfattande

   Virkesinköpen stärktes mot slutet av året. Genom virkesköp förbereds nästa års växande träanvändning. Under de senaste veckorna har efterfrågan varit den högsta under höstsäsongen.

  5. Virkeshandelsöversikt november

   Virkeshandelsöversikt november

   Landsomfattande

   Virkeshandeln blev livligare på hösten, men under de senaste veckorna har handeln varit mycket måttlig. Speciellt underutbudet på massaved har för sin del förbättrat prisnivån vecka för vecka.

  6. Välkommen till den förnyade Svf.fi webbplatsen!

   Välkommen till den förnyade Svf.fi webbplatsen!

   Landsomfattande

   Med denna webbplats vill vi erbjuda skogsägare mångsidiga tjänster av högsta klass.

  2023 © Skogsvårdsföreningarna