Skogsvård

Avkastning för kommande generationer

Med god skogsvård säkrar du skogens avkastning och att dess värde består till kommande generationer. Skogsvårdsföreningen hjälper dig att uppnå de mål som du har för din skog – god ekonomisk avkastning, vård av skogsnaturen, mångsidiga rekreationsmöjligheter. Vi planerar arbetena i terrängen. Vi beaktar skogscertifieringens kriterier och råd i god skogsvård. Vi reder ut möjligheterna att få statligt bidrag och gör ansökningarna.

Skogsvårdskostnaderna är avdragbara utgifter i skogsbrukets beskattning.