Ny skogsägare

Vi erbjuder nya skogsägare en bra start för skogsägandet. Du går igenom nedan nämnda saker i anslutning till skogen med din skogsrådgivare. Dessutom bekantar ni er med skogslägenheten i terrängen. Om du själv inte har tid att besöka skogen, så rapporterar din skogsrådgivare om situationen i din skog och vad man borde göra där. Ta kontakt och kom överens om en gratis träff med fältbesök.

1. Utredning av basuppgifterna

 • skogsegendomen
 • ägandeform och dess verkningar
 • skogsbruksplan

2. Skogsägande

 • skogsägarens rättigheter och skyldigheter
 • skogscertifiering och skogsmiljö
 • medlemskap och tjänster i skogsvårdsföreningen + skogsvårdsavgift

3. Skogsvård

 • skogens skogsvårdsliga tillstånd
 • skogsvårdsbehov
 • skogsvårdens kostnader och finansiering
 • förverkligande av skogsvården

4. Virkeshandel

 • planering av virkesförsäljning och anmälan om användning av skog
 • fullmaktshandel och virkesdrivning
 • mätning och överlåtning av virke

5. Skogsbeskattning och mervärdesbeskattning

 • försäljningsbeskattningens principer
 • bokföring, kvitton och resedagbok
 • mervärdesskatt