Skogsägare: följ med stormskador och dina skogars hälsa på ett enkelt sätt i EgenSkog

Landsomfattande

En tjänst baserad på artificiell intelligens, maskininlärning och öppen satellitdata har publicerats i tjänsten EgenSkog som identifierar förändringar i skogarna relaterade till stormskador och skogarnas hälsa. Tjänsten med sina nya kartnivåer finns nu i EgenSkog. Materialet vid tjänsten täcker hela Finland. Kartnivåerna uppdateras under tillväxtsäsongen (1.6 –31.8) ungefär en gång i veckan.

Tjänsten är speciellt användbar för de skogsägare som av en eller annan anledning inte kan besöka sin egen skog regelbundet för att kontrollera skogarnas tillstånd.

Genom övervakning av skogens hälsa kan man bl.a. förhindra spridningen av granbarkborre

De nya kartnivåerna hjälper skogsägarna att upptäcka skador på skogen och att följa med potentiella riskområden där skogens hälsa är hotad. Baserat på uppgifterna från tjänsten kan skogsägaren själv undersöka situationen eller be Skogsvårdsföreningens skogsexpert om mer information om eventuella skador. Samma kartnivåer används av Skogsvårdsföreningarna. Detta gör det möjligt att vidta skogsvårdsåtgärder på rätt plats i rättan tid.

”Det fina med de nya kartnivåerna är att man med hjälp av artificiell intelligens kan tolka förändringarna i satellitdata snabbare och mer tillförlitligt än man gör med det mänskliga ögat. Indikationer på en försämring av skogarnas hälsa kommer att synas i EgenSkogs karta innan förändringarna i skogen kan ses med det mänskliga ögat”, säger Juha Laitinen, utvecklingschef vid EgenSkog.

Genom att snabbt åtgärda storm- och insektsskador kan man minska förlusten av virkets värde och minska spridningen och konsekvenserna av skadorna. Tjänsten hjälper Skogsvårdsföreningarna att säkerställa livskraften i skogsägarnas skogar.

Så här hittar du kartnivåerna (bilder på nästa sida)

 1. Öppna kartnivåerna
 1. Välj Hälsoriskkarta och stormskador från kartnivåerna under Iaktagelser via satellit
 1. Observationerna visas på kartan i olika färger. Tryck på bokstaven L för att öppna förklaringar för färgerna. Obs! Du kan få färgerna att framträda bättre genom att använda flygbild som bakgrundskarta. Du kan ändra bakgrundskartan från samma meny var du valde Satellit RGB.

EgenSkog är en onlinetjänst som Skogsvårdsföreningarna erbjuder skogsägare, där förvaltningen av skog kan göras elektroniskt varje dag året runt. Förutom de olika kartnivåerna kan skogsägaren i EgenSkog hålla kontakt med sin egen skogsexpert, beställa skogsvårdstjänster eller starta virkeshandel. Du kan också lägga till egna anteckningar på kartan. www.egenskog.fi

Nyheter

 1. Skogsvårdsföreningen är en trygg partner för skogsägare i alla konjunkturlägen

  Skogsvårdsföreningen är en trygg partner för skogsägare i alla konjunkturlägen

  Landsomfattande

  Under högkonjunkturer lockas skogsägare med olika partnerskap och ett brett utbud av förmåner för tjänster inom skogsvård och virkeshandel. Oberoende av den ekonomiska konjunkturen är det värt att komma ihåg för vem de olika virkeshandels- och skogsvårdstjänsterna är utformade. Skogsvårdsföreningarna är de enda serviceorganisationerna som driver skogsägarnas intressen. Skogsvårdsföreningen är en trygg partner oberoende av det ekonomiska läget.

  Läs mera
 2. Konjunkturen och vädret verkar variera kraftigt - Skogsägare bör vara noggranna när de köper och avverkar virke

  Konjunkturen och vädret verkar variera kraftigt - Skogsägare bör vara noggranna när de köper och avverkar virke

  Landsomfattande

  De ekonomiska cyklerna har fluktuerat dramatiskt under det senaste året. Från högkonjunktur till lågkonjunktur. Konjunktursvängningarna har varit kraftigare än normalt. Å andra sidan har osäkerhet blivit det nya normala, globalt påverkat av både epidemier och krig.

 3. Skogsmarsch skogsvårdsförening

  Skogsmarschen sätter den mångsidiga skogen i centrum

  Landsomfattande

  Skogsmarschen ordnas runt om i Finland under vecka 37, den 11–17 september. Under kampanjveckan uppmärksammas skogsvård, mångsidig användning av skogen och skogsägarnas roll i det finländska samhället. Alla som är intresserade av skog är välkomna att delta.

2024 © Skogsvårdsföreningarna