Tjänster inom kontinuerlig beståndsvård

Du får hjälp med kontinuerlig beståndsvård från oss! Kontinuerlig beståndsvård är skogsvård utan kalhygge. Dess syfte är att beståndet förnyas naturligt och marken hålls trädbeklädd. Skogen består av träd av olika åldrar, från unga plantor till gamla träd. Vid kontinuerlig beståndsvård vårdas skogen genom regelbundna avverkningar. I avverkningarna röjer man huvudsakligen det värdefullaste rundvirket.

Begär en offert
Tjänster inom kontinuerlig beståndsvård

Naturliga plantor växer i skogen

Vid kontinuerlig beståndsvård innefattar beståndet grupper och luckor. Dessa främjar tillväxten av nya plantor och underväxternas utveckling. Eftersom kalhygge inte utförs finns det inte heller behov för markberedning.

Kontinuerlig beståndsvård är ett bra alternativ för avverkning i många torvmarksskogar

Ofta växer plantor bra av sig självt på torvmarker. När det ständigt finns minst 120 m³ bestånd per hektar i skogen är trädbeståndets avdunstning tillräcklig för att hålla grundvattnet tillräckligt låg för trädens tillväxt. Man kan avstå från iståndsättningsdikning åtminstone delvis. Trädbeståndet i torvmarksskogar är ofta av naturen varierande vad gäller storlek och det finns färdigt underväxt vilket väsentligt underlättar utförandet av kontinuerlig beståndsvård.

Träd av olika åldrar och storlekar växer i skogen

Till följd av luckhuggning och teghuggning växer det olika trädskikt i skogen. Detta förstärker skogens hållbarhet mot skador. Samtidigt ökar skogsnaturens mångfald när det finns lämplig näring och passliga platser för förökning för flera arter. Efter att antalet större träd minskats ökar mindre träd sin tillväxt tack vare det nya utrymmet. Avverkningar möjliggör jämnare avkastning, med cirka 10–20 års mellanrum, och landskapet påverkas i mindre grad.

Beställ en tjänst

Skicka offertförfrågan

Begär en offert på de tjänster och åtgärder som passar dig bäst. Att begära offert kräver inte medlemskap.

Beställ via EgenSkog

Du kan enkelt beställa de tjänster du behöver från din egen skogsvårdsförening via EgenSkog. Du kan också fråga din egen skogsexpert för mer information om tjänsterna.

Ring eller skicka e-post

palvelutoimisto@mhy.fi040 720 3160
Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Genom att beställa nyhetsbrev får du till din e-post infobrev om våra evenemang, aktuella skogsnyheter samt virkeshandelsläget och virkespriser.

2024 © Skogsvårdsföreningarna