Skogsvårdsföreningen nättjänst EgenSkog har öppnats

Skogsvårdsföreningen nättjänst EgenSkog har öppnats

Läs mer
Mannerheimgatan 9-11 A
06100
Borgå
019 580 993
lovisa@revir.org
PB 186
65101
Vasa
010 581 8400
info@svf.fi

Skogsvårdsföreningarna står för skogsägarnas rättigheter

Skogsvårdsföreningarna är skogsägarnas föreningar och intressebevakare. Vi erbjuder mångsidiga tjänster åt skogsägare runt om i hela Finland: virkeshandel, skogsvård och mycket mer. Vår främsta uppgift är att arbeta för att det skall finnas så goda förutsättningar för skogsägande i Finland som möjligt. Skogsvårdsföreningarna är medlemmar i Centralförbundet för lant- och skogsbruksprodukcenter MTK rf.