En utsiktsplats över de finländska skogarna

En utsiktsplats över de finländska skogarna

Skogsägare – kom med och fatta beslut om framtidens skogsvård

Ställ upp

I skogsvårdsföreningarnas val i höst väljs representanter till fullmäktige, vilka har en central roll i den finländska skogsdebatten. Vi behöver olika skogsägares åsikter i beslutsfattandet. Gör din röst hörd och ställ upp som kandidat senast den 2 oktober.

Medlemmarnas röster är viktiga

Som förtroendevald i skogsvårdsföreningens fullmäktige får du vara med och utveckla de tjänster som erbjuds till skogsägare och göra medlemmarnas röster hörda. De förtroendevalda sitter i framkant när det gäller att fatta beslut om hur föreningarna ska betjäna sina medlemmar och vilka slags tjänster de ska erbjuda.

Oavsett om det handlar om ett frö, en planta, ett växande eller förnyelsemoget träd, är det viktigt att du vill påverka användningen av våra skogar och uttrycka dina åsikter. För en aktiv skogsägare kan platsen i fullmäktige fungera som språngbräda till nationell skogsintressebevakning.

Ställ upp som kandidat - det lönar sig

Du är med och fattar beslut om verksamheten

Du är med och fattar beslut om verksamheten

Din kunskap om skogen utvecklas

Din kunskap om skogen utvecklas

Du lär känna andra skogsägare

Du lär känna andra skogsägare

Valinformation

Ställ upp som kandidat

Du kommer att hänvisas till ett elektroniskt formulär för att fylla i dina kandidatuppgifter.

Ställ upp

Din egen förenings valanvisningar

Se föreningsspecifika valanvisningar.

    2024 © Skogsvårdsföreningarna