Svårt att hitta köpare för din stämplingspost?

Pröva på skogsvårdsföreningarnas drivningstjänst. Den är ett alternativ till de traditionella rot- och leveransaffärerna. Virket säljs genom leveransaffär för skogsägarens räkning och vi tar hand om virkesdrivning och -leverans till köparna. Med hjälp av drivningstjänsten kan du utnyttja energivedsobjekt och små stämplingsposter, som inte annars skulle intressera köpare. Möjligheterna till inkomster blir bättre, då virket förmedlas till köparna i stora partier, specialvirke utnyttjas och kapningen av stockstammar optimeras. Skogsvårdsföreningarnas entreprenörer utför drivningsarbetet.

Skogsvårdsföreningarna har skogshuggare i sin tjänst för avverkning av krävande objekt. Drivningstjänsten kan också ta sig an avverkningar av sådana unga bestånd som inte kan drivas maskinellt.

 

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning