Våra värderingar

Våra värderingar

Våra hjärtan klappar för skogen. Vi sköter den som om den vore vår egen – som vi har gjort i mer än hundra år. Vårt arbete med den finska nationalskatten har gjort oss ambitiösa men ödmjuka. Vi vill göra vårt bästa för ett hållbart skogsbruk i Finland och försäkra oss om att skogsägande lönar sig nu och i framtiden.

Hållbarhet

Vi vill också skydda skogarna för kommande generationer och därför främjar vi hållbart skogsbruk och biologisk mångfald, med hänsyn till skogsägarnas mål. Vi söker nya lösningar för att skydda den biologiska mångfalden.

Lokal närvaro

Det är viktigt för oss att känna de lokala skogarna och arbeta nära skogsägarna. Ett skogsvårdsföreningskontor finns i nästan alla kommuner i Finland. Vi upprätthåller livskraften på landsbygden i egenskap av en stark lokal aktör och arbetsgivare.

Expertis

Vi baserar vår verksamhet i högsta grad på kunskap, de senaste skogsbruksrekommendationerna och forskningsresultat. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet. Vi är föregångare och vill även dela med oss av vår kunskap till skogsägare genom att erbjuda alternativ till skogsvården.

2024 © Skogsvårdsföreningarna