Skogskonto

Är du intresserad av att öka värdet på din skogsfastighet med till exempel gödsling eller kräver skogsvägarna iståndsättning? Skogsvård kräver ibland större investeringar men inkomsterna från virkesaffärer betalas nödvändigtvis inte samma år. Svf Skogskonto ger dig flexibilitet i skogsvårdskostnaderna. Svf Skogskontot är en kontokredit som erbjuds av Andelsbanken och via vilket skogsägarna flexibelt kan betala sina skogsvårdsavgifter i lämpliga poster.

Skogskonto

Ansöka om finansiering som passar dina behov

Ansöka
225€/kk
Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Genom att beställa nyhetsbrev får du till din e-post infobrev om våra evenemang, aktuella skogsnyheter samt virkeshandelsläget och virkespriser.

Beställa nyhetsbrev

2022 © Skogsvårdsföreningarna