Övervakning av drivning

Övervakning av drivning är en viktig del av en lyckad virkesaffär. Man kommer överens om saker med ett avtal om avverkning men efter detta måste man ännu försäkra sig om att avtalet följs och det som avtalats också utförts. Övervakning av drivning i terrängen säkerställer att åtgärder som vidtas där inte orsakar förluster för skogsägaren nu eller i framtiden. Med granskning av mätningsdokument som genomförs på kontoret konstaterar man att måtten som avtalats om i avverkningsavtalet har följts och de avtalade virkessortimenten gjorts.

Begär en offert
Övervakning av drivning

Drivningen har genomförts enligt avtal

Virkesaffärer är förknippade med mycket som man ska avtala om på förhand innan avverkningen utförs. Därför är det viktigt att man också övervakar att avtalsvillkoren uppfylls.

Dina önskemål har beaktats

Utöver lagar och rekommendationer är det viktigt att även skogsägarens önskemål beaktas i genomförandet.

Din skogsexpert på din sida

Ibland kan det hända att saker inte går som på Strömsö. Då är det viktigt att du har ett proffs på din sida som vet vad man ska göra.

Beställ en tjänst

Skicka offertförfrågan

Begär en offert på de tjänster och åtgärder som passar dig bäst. Att begära offert kräver inte medlemskap.

Beställ via EgenSkog

Du kan enkelt beställa de tjänster du behöver från din egen skogsvårdsförening via EgenSkog. Du kan också fråga din egen skogsexpert för mer information om tjänsterna.

Ring eller skicka e-post

palvelutoimisto@mhy.fi040 720 3160
Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Genom att beställa nyhetsbrev får du till din e-post infobrev om våra evenemang, aktuella skogsnyheter samt virkeshandelsläget och virkespriser.

2024 © Skogsvårdsföreningarna