Virkeshandelsöversikt april

Landsomfattande

MTK:s ordförande Juha Marttila uppmanar till att använda skogsvårdsföreningarna till hjälp i att hitta den bästa virkesköparen

Behovet av virke har lätt till stigande virkespriser. Importstoppet från Ryssland samt de stora investeringarna ökar användningen av inhemskt virke märkbart. Det finns stora skillnader mellan köparna och MTK:s ordförande Juha Marttila påminner om att det är ytterst viktigt att konkurrensutsätta virkeshandeln genom den egna Skogsvårdsföreningen.

Virkesmarknaden fungerar marknadsdrivet. Då det finns efterfrågan på virke stiger dess pris, vilket leder till att det även bildas mera utbud. Virkeshandeln har varit livlig i början av året. Vi ligger ca 40 % över fjolårets nivå vid motsvarande tidpunkt och ca 10% högre än medeltalet. I början av fjolåret gick virkeshandeln exceptionellt sakta på grund av UPM:s strejk, men även jämfört med andra år har vi ett avvikande läge då importen från Ryssland tagit slut. Man måste därför betrakta läget från helhets efterfrågan på virke.

Prognoser har estimerar att virkesbehovet för det pågående året blir knappa 70 M m3, varav importen beräknas bli endast 3 miljoner kubikmeter. Om man jämför med detta släpar årets virkeshandel efter. Dessutom har avverknings volymer varit betydligt högre än de köpta volymerna, vilket indikerar på att rotlagret krymper med fart. Behovet av sommar och menföres dugliga stämplingar ökar ytterligare efterfrågan på virke.

Enligt den nyaste Metsätutka-Skogsägarenkäten förväntar sig skogsägarna att virkespriserna fortsätter stiga. Prisförväntningarna är höga speciellt på massaved, eftersom över 60 % av skogsägarna förväntar priset på massaved stiga. Angående stock priset förväntade sig en tredjedel att priset kommer fortsätta stiga och en lika stor del att priset hålls på nuvarande nivå. Enkäten visar ändå på att viljan att sälja virke är på normal nivå och ingen virkesförsäljnings boom är heller att vänta. Försäljnings intresset är kopplat till om prisförväntningarna uppfylls eller ej. Prisnivåns inverkan på försäljningsbeslutet har ökat märkbart enligt enkätens resultat. Det finns en önskan om att virkesmarknaden skulle fungera alt mera marknadsdrivet.

”Skogarnas försvarsförbund” kampanjen lyckades i rätt tidpunkt

Skogsägarna kedjan fungerar som dina skogars försvarsförbunds. Kedjan består av MTK och 56 skogsvårdsföreningar med deras tjänstepunkter. Deras betydelse har under det gångna året ökat både nationellt och internationellt. Skogsägaren tryggar sina egna förmåner på bästa sätt genom att vara del av skogsägarnas försvarsallians och konkurrensutsätta virkesaffärerna genom skogsvårdsföreningen.

”Konkurrensutsättningens syns direkt i de virkesinkomster skogsägaren får. Med hjälp av skogsvårdsföreningen finner man den bästa virkesköparen. Skogsägarnas intressebevakning har denna vår åstadkommit märkbara förbättringar åt skogsägarna. I hemlandet ser virkesmarknaden lovande ut och i Bryssel har till exempel användningen av skogsenergi tryggats även i fortsättningen” konstaterar MTK:s ordförande Juha Marttila.

Skogarnas försvarsförbund kampanjen har varit aktuell och fått tack. Nyttan har inte endast varit prat utan gärningarna talar för sig. Skogsägarkedjans intressebevakning har under våren åstadkommit märkbara saker, detta märks även hos medlemmarna som allt bättre tjänster.

Den viktigaste medlemsförmånen är den nytta man får via konkurrensutsättning av virkesaffärer och som i praktiken leder till större inkomster vid virkesförsäljning. Detta påverkas inte ändas av virkespriset utan även av det att Skogsvårdsföreningen kan beakta hur olika köpare tar till nytta trädets värdefullaste del, stocken. Bättre avtalsvillkor och övervakning av drivningen tryggar skogsägarens intressen.

Andra förmåner är tillgång till mångsidiga statistik, PEFC-certifiering, MTK Hankinnat medlemsförmåner, rabatter på försäkringar och medier, skolningstillfällen samt medlemsrådgivning i lagärenden och skogsbruk. Utöver dessa har både den nationella och internationella intressebevakningen varit framgångsrik. Skogsägare är du redan medlem i en Skogsvårdsföreningen? Som medlem stöder du skogsägarens beslutanderätt över sin egen skog. På samma gång får du tillgång till ett rikt utbud av medlemsförmåner och landets bredaste nätverk av sakkunniga. Läs mer om medlemskap i Skogsvårdsföreningarna.

Kalle Karttunen
Forskningschef
Centralförbundet för jord- och skogsproducenter MTK rf

Uppdaterad statistik över virkesmarknaden och skogsindustrin, prisstatistik för skogsvårdsföreningars fullmaktsaffärer och Naturresursinstitutets veckostatistik över virkeshandeln finns (på finska) på adressen https://www.mtk.fi/puumarkkinat 

Nyheter

 1. Skogsvårdsföreningen är en trygg partner för skogsägare i alla konjunkturlägen

  Skogsvårdsföreningen är en trygg partner för skogsägare i alla konjunkturlägen

  Landsomfattande

  Under högkonjunkturer lockas skogsägare med olika partnerskap och ett brett utbud av förmåner för tjänster inom skogsvård och virkeshandel. Oberoende av den ekonomiska konjunkturen är det värt att komma ihåg för vem de olika virkeshandels- och skogsvårdstjänsterna är utformade. Skogsvårdsföreningarna är de enda serviceorganisationerna som driver skogsägarnas intressen. Skogsvårdsföreningen är en trygg partner oberoende av det ekonomiska läget.

  Läs mera
 2. Skogsägare: följ med stormskador och dina skogars hälsa på ett enkelt sätt i EgenSkog

  Skogsägare: följ med stormskador och dina skogars hälsa på ett enkelt sätt i EgenSkog

  Landsomfattande

  En tjänst baserad på artificiell intelligens, maskininlärning och öppen satellitdata har publicerats i tjänsten EgenSkog som identifierar förändringar i skogarna relaterade till stormskador och skogarnas hälsa. Tjänsten med sina nya kartnivåer finns nu i EgenSkog.

 3. Konjunkturen och vädret verkar variera kraftigt - Skogsägare bör vara noggranna när de köper och avverkar virke

  Konjunkturen och vädret verkar variera kraftigt - Skogsägare bör vara noggranna när de köper och avverkar virke

  Landsomfattande

  De ekonomiska cyklerna har fluktuerat dramatiskt under det senaste året. Från högkonjunktur till lågkonjunktur. Konjunktursvängningarna har varit kraftigare än normalt. Å andra sidan har osäkerhet blivit det nya normala, globalt påverkat av både epidemier och krig.

2024 © Skogsvårdsföreningarna