Trots de livliga virkeshandelsveckorna kommer det finnas efterfrågan på virke även på hösten

Landsomfattande

Virkeshandeln har varit aktiv under våren och speciellt livlig nu i början av sommaren. Virkespriserna har stigit ytterligare. Virkeshandeln har fungerat marknadsdrivet på ett bra sätt. Enligt naturresursinstitutets (LUKE) färska prognos har inte ens hälften av behovet på inhemskt virke fyllts, fastän virkeshandelsvolymerna redan ett par månader legat mycket höga, över en miljon kubikmeter per vecka. På hösten kommer det att krävas lika mycket till. Osäkerheten på slutmarknaden har inte märkbart speglats på efterfrågan av inhemskt virke.

Virkeshandelsvolymerna har legat höga redan ett par månader. Veckovisa variationen har varit större än vanligt, men enligt Skogsindustri r.f.:s veckouppföljning har den veckovisa volymen legat över en miljoner kubikmeter. Även prisnivån har stigit ytterligare. Försommarens livligaste virkeshandelsveckor ligger nu till hands. Normalt lugnar sig virkeshandeln efter midsommaren då många tjänstemän påbörjar sin semester. Förväntningarna för höstens virkeshandel är fortfarande höga eftersom efterfrågan på inhemskt virke är stort på grund av att importen från Ryssland kollapsat.

LUKE förutspår att efterfrågan kommer förbli stor och priserna stiga märkbart jämfört med fjolårets medelpris. Stock priserna stiger i år med 5–20 % och massaveds priserna med 23–30 %. Efterfrågan kommer i år att öka speciellt på massaved. Importen av virke förutspås för sin del att minska, med en tiondel jämfört med ifjol.

Skogsägaren får den bästa informationen om marknadsläget via skogsvårdsföreningarna.

Genom att konkurrensutsätta virkeshandeln säkerställer sig skogsägaren att han hittar den köpare som betalar det bästa priset för virket. Skogsvårdsföreningens experthjälp ger trygghet i virkesaffärens alla skeden. Skogsvårdsföreningarnas utvecklade statistikföring om virkeshandeln ger skogsägaren den bästa informationen om marknadsläget.

Faktaruta

Skogsvårdsföreningarnas statistik om virkeshandel har förnyats. Den innehåller information om virkesaffärer som konkurrensutsatts via skogsvårdsföreningarna. Under årets gång kommer alla skogsvårdsföreningar att fås med i systemet. Det unika med systemet är även det, att man i skogsvårdsföreningarnas virkeshandelsstatistik nu ser statistik över medelpris och stampris enligt drivningsduglighet. Virkeshandelsstatistiken utvecklas ständigt och man har under årets gång lagt till automatik i statistikföringen genom att hämta data från antingen egna, köpta eller öppna databaser.

Uppdaterad statistik över virkesmarknaden och skogsindustrin, prisstatistik för skogsvårdsföreningars fullmaktsaffärer och Naturresursinstitutets veckostatistik över virkeshandeln finns (på finska) på adressen https://www.mtk.fi/puumarkkinat

Kalle Karttunen
Forskningschef
Centralförbundet för jord- och skogsproducenter MTK rf

Nyheter

 1. Skogsvårdsföreningen är en trygg partner för skogsägare i alla konjunkturlägen

  Skogsvårdsföreningen är en trygg partner för skogsägare i alla konjunkturlägen

  Landsomfattande

  Under högkonjunkturer lockas skogsägare med olika partnerskap och ett brett utbud av förmåner för tjänster inom skogsvård och virkeshandel. Oberoende av den ekonomiska konjunkturen är det värt att komma ihåg för vem de olika virkeshandels- och skogsvårdstjänsterna är utformade. Skogsvårdsföreningarna är de enda serviceorganisationerna som driver skogsägarnas intressen. Skogsvårdsföreningen är en trygg partner oberoende av det ekonomiska läget.

  Läs mera
 2. Skogsägare: följ med stormskador och dina skogars hälsa på ett enkelt sätt i EgenSkog

  Skogsägare: följ med stormskador och dina skogars hälsa på ett enkelt sätt i EgenSkog

  Landsomfattande

  En tjänst baserad på artificiell intelligens, maskininlärning och öppen satellitdata har publicerats i tjänsten EgenSkog som identifierar förändringar i skogarna relaterade till stormskador och skogarnas hälsa. Tjänsten med sina nya kartnivåer finns nu i EgenSkog.

 3. Konjunkturen och vädret verkar variera kraftigt - Skogsägare bör vara noggranna när de köper och avverkar virke

  Konjunkturen och vädret verkar variera kraftigt - Skogsägare bör vara noggranna när de köper och avverkar virke

  Landsomfattande

  De ekonomiska cyklerna har fluktuerat dramatiskt under det senaste året. Från högkonjunktur till lågkonjunktur. Konjunktursvängningarna har varit kraftigare än normalt. Å andra sidan har osäkerhet blivit det nya normala, globalt påverkat av både epidemier och krig.

2024 © Skogsvårdsföreningarna