Skogsbruksplan

När bör plantbeståndet vårdas? Hurdana inkomster och kostnader förväntas skogen leda till under de kommande åren? Allt detta framgår i skogsbruksplanen som är en handbok som utarbetas av vår skogsplanerare. Handboken är avsedd för dig, för planering av vården av dina skogar. Skogsbruksplanen beaktar dina önskemål gällande dina skogar. I stället för att maximera den ekonomiska avkastningen kan planen också utarbetas med fokus på mångfald eller rekreationsvärden.

Begär en offert
Skogsbruksplan

Enklare att planera vården av skogsegendom

Med hjälp av skogsbruksplanen kan du indela inkomsterna från skogen och investeringarna du placerat i perioder som är lämpliga för dig.

Skogsvårdsarbeten sköts vid rätt tidpunkt

Vår skogsplanerare ger förslag på skogsvårdsarbeten så att de utförs vid en så optimal tidpunkt som möjligt.

Planen görs enligt dina önskemål

Är du intresserad av att vårda din skog med många mål med beaktande av ekonomisk vinst och naturvärden? Eller vill du vårda en del av avdelningarna med tanke på viltet eller enligt principerna för vård av olikåldriga bestånd? Du kan beställa en skogsbruksplan med olika betoningar enligt dina egna mål.

Beställ en tjänst

Skicka offertförfrågan

Begär en offert på de tjänster och åtgärder som passar dig bäst. Att begära offert kräver inte medlemskap.

Beställ via EgenSkog

Du kan enkelt beställa de tjänster du behöver från din egen skogsvårdsförening via EgenSkog. Du kan också fråga din egen skogsexpert för mer information om tjänsterna.

Ring eller skicka e-post

palvelutoimisto@mhy.fi040 720 3160
Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Genom att beställa nyhetsbrev får du till din e-post infobrev om våra evenemang, aktuella skogsnyheter samt virkeshandelsläget och virkespriser.

2024 © Skogsvårdsföreningarna