Skogsvårdsföreningen är en trygg partner för skogsägare i alla konjunkturlägen

Landsomfattande

Under högkonjunkturer lockas skogsägare med olika partnerskap och ett brett utbud av förmåner för tjänster inom skogsvård och virkeshandel. Oberoende av den ekonomiska konjunkturen är det värt att komma ihåg för vem de olika virkeshandels- och skogsvårdstjänsterna är utformade. Skogsvårdsföreningarna är de enda serviceorganisationerna som driver skogsägarnas intressen. Skogsvårdsföreningen är en trygg partner oberoende av det ekonomiska läget.

De allmänna ekonomiska prognoserna och skogssektorns prognoser för nästa år förutspår en vändning från nedgång till uppgång. Uppgången i det allmänna ekonomiska läget baserar sig på att inflationen stävjas och på en vändning nedåt i räntenivån. Pellervos institut för ekonomisk forskning (PTT) förutspår att Finlands BNP kommer att öka med 0,5 % nästa år. Å andra sidan är den globala ekonomin fortfarande osäker, både på grund av den långsammare ekonomiska tillväxten i Kina och på grund av Rysslands fortsatta anfallskrig i Ukraina och militära konfrontationer i Mellanöstern.

Botten i skogsindustrins konjunktur anses ha nåtts och en vändning är redan delvis i sikte. PTT räknar med att värdet på skogsindustrin som helhet kommer att stiga nästa år. Exportvolymerna och priserna på kemiska skogsprodukter förväntas stiga över hela linjen, vilket stöder en ökad användning av massaved. Nedgången på sågverksmarknaden förväntas däremot minska användningen av timmer med några procent. Å andra sidan förväntas priserna på sågade trävaror redan visa en svagt uppåtgående trend. PTT bedömer att industrins virkesanvändning kommer att öka med 4%, vilket innebär att den totala användningen kommer att uppgå till cirka 64 miljoner kubikmeter.

PTT förutspår att den industriella avverkningen endast kommer att öka med 1% och virkesförsäljningen från privatskogarna med endast 2% nästa år. Virkespriserna för massaved förväntas stiga med 4%. Genomsnittspriserna för timmer förväntas sjunka något för barrved och stiga med 2 % för björktimmer. Efterfrågan på massaved kommer att öka till följd av ökade volymer som används i massaindustrin efter starten av investeringen i Kemi.

Månadens faktaruta: Var kan man hitta en bra skogsexpert för virkeshandeln?

Skogsägare bör välja en skogsexpert som har ett genuint helhetsintresse, inte bara för virkeshandeln, utan för de mål skogsägaren har på hela sin skogsegendom. Virkesförsäljningen är också ett bra tillfälle att bedöma skogsfastighetens övriga skogsvårdsbehov, såsom plantering och gallring, för att säkerställa att också framtida virkesförsäljningar inbringar pengar. säkra. Förutom lagar och rekommendationer är det också viktigt att ta hänsyn till skogsägarens egna önskemål. Skogsvårdsföreningarna är intressebevaknings- och rådgivningsorganisationer som ägs och förvaltas av skogsägarna. Överallt i Finland finns det en regional skogsvårdsförening, som är en trygg partner i förvaltningen av skogsägarnas egendom.

Läs mer (på finska) i bloggen ”Vad innebär det att äga skog”: https://www.mhy.fi/blogi/mita-metsanomistajuus-on

Uppdaterad statistik om virkesmarknaden och skogsindustrin, prisstatistik från skogsvårdsföreningarnas fullmaktsaffärer och Naturresursinstitutets veckostatistik över virkeshandeln finns på https://www.mtk.fi/puumarkkinat.

Kalle Karttunen, forskningschef, MTK

Översättning: Anders Portin

Nyheter

 1. Skogsägare: följ med stormskador och dina skogars hälsa på ett enkelt sätt i EgenSkog

  Skogsägare: följ med stormskador och dina skogars hälsa på ett enkelt sätt i EgenSkog

  Landsomfattande

  En tjänst baserad på artificiell intelligens, maskininlärning och öppen satellitdata har publicerats i tjänsten EgenSkog som identifierar förändringar i skogarna relaterade till stormskador och skogarnas hälsa. Tjänsten med sina nya kartnivåer finns nu i EgenSkog.

  Läs mera
 2. Konjunkturen och vädret verkar variera kraftigt - Skogsägare bör vara noggranna när de köper och avverkar virke

  Konjunkturen och vädret verkar variera kraftigt - Skogsägare bör vara noggranna när de köper och avverkar virke

  Landsomfattande

  De ekonomiska cyklerna har fluktuerat dramatiskt under det senaste året. Från högkonjunktur till lågkonjunktur. Konjunktursvängningarna har varit kraftigare än normalt. Å andra sidan har osäkerhet blivit det nya normala, globalt påverkat av både epidemier och krig.

 3. Skogsmarsch skogsvårdsförening

  Skogsmarschen sätter den mångsidiga skogen i centrum

  Landsomfattande

  Skogsmarschen ordnas runt om i Finland under vecka 37, den 11–17 september. Under kampanjveckan uppmärksammas skogsvård, mångsidig användning av skogen och skogsägarnas roll i det finländska samhället. Alla som är intresserade av skog är välkomna att delta.

2024 © Skogsvårdsföreningarna