Virkeshandelsöversikt

Här hittar du de senaste virkeshandelsöversikterna. Virkesmarknaden och priset på virke påverkas av både världsekonomin och vad som pågår i hemlandet. MTK:s forskningschef Kalle Karttunen följer och rapporterar om virkesmarknaden.

Virkeshandelsöversikt

2024 © Skogsvårdsföreningarna