Medlemsförmåner

Se medlemsförmåner inom ditt område

Riksomfattande medlemsförmåner

  • Våra experter svarar på medlemmarnas alla frågor i anslutning till skogsvård, -användning och -ägande
  • För nya skogsägare erbjuder vi ett gratis lägenhetsbesök med vår skogsvårdsinstruktör
  • I samband med virkesaffärer får du som medlem aktuell information om priser och virkesmarknadssituationen i regionen
  • Du har tillgång till aktuella elektroniska meddelanden
  • Förutom skogsvårdsföreningens medlemstidning får medlemmarna Maaseudun Tulevaisuus skogsägarnummer fyra gånger om året
  • Medlemmarna erbjuds kurser och skolning, fältutfärder, skogsresor och tillställningar samt skogsfärdighetstävlingar
  • Medlemmarnas PEFC-skogscertifiering
  • Skogsägarnas lokala och regionala intressebevakning i till exempel planläggningsfrågor

Bli medlem i skogsvårdsföreningen