Skogsmarschen sätter den mångsidiga skogen i centrum

Landsomfattande

Skogsmarsch skogsvårdsförening

Skogsmarschen ordnas runt om i Finland under vecka 37, den 11–17 september. Under kampanjveckan uppmärksammas skogsvård, mångsidig användning av skogen och skogsägarnas roll i det finländska samhället. Alla som är intresserade av skog är välkomna att delta.

Den första Skogsmarschen ordnades år 1950, då syftet med evenemanget var att öka virkesproduktionen i privata skogar. Mer än 70 år senare har skogsbruket fortfarande en viktig roll i det finska samhället och behovet av ett mångsidigt skogsbruk har ökat.

Var och en av Finlands 600 000 skogsägare förvaltar det gröna guldet. Skogsägarna kan välja vilka som är de lämpligaste skogsskötselmetoderna både för de egna målsättningarna med skogen och för växtplatsen.

SLC:s skogsombudsman Anders Portin betonar skogens mångsidighet. Samtidigt som skogsägarna i Finland kan sköta sina skogar genom ekonomiskogsbruk bjuder skogarna även på rekreation, naturupplevelser, bär- och svampplockning och jaktmöjligheter.

– Av skogen görs produkter som ger skydd, värme och hjälper oss i vardagen i form av till exempel förpackningar, hushållspapper, mediciner och kemikalier. Då de här produkterna görs av trä i stället för av fossila material så bidrar vi till att bromsa klimatförändringen, säger Portin, som gav SLC:s hälsning vid Skogsmarschens öppningsevenemang på tisdagen (12.9).

Skogen har en stor roll som skapare av arbetsplatser samt för ekonomin i regionerna och för hela Finland.

– Den sociala dimensionen av bärkraftigheten i skogen gagnar hela landet – från skogsägaren till fabriksarbetaren, våra hamnar, transporter och bytesbalansen, säger Anders Portin.

Under Skogsmarschens kampanjvecka ordnas olika lokala evenemang av lokala skogsvårdsföreningar (lista på lokala evenemang). Allmänheten bjuds även att delta i Skogsmarschen genom att dela sina skogsbiler i bildtävlingen Mitt gröna guld. På webbplatsen metsamarssi.fi finns ett brett utbud av information och videor om skogsbruk och skogsägande. Kampanjen uppmanar till att vistas i skogen, sköta om skogen och njuta av skogen.

Kampanjen Skogsmarsch 2023 arrangeras av MTK, SLC och skogsvårdsföreningarna och SLC. Kampanjens kännetecken på sociala medier är #skogsmarsch2023 och #metsämarssi2023.

Nyheter

 1. Skogsmarsch skogsvårdsförening

  Marsch till skogen vecka 37!

  Landsomfattande

  Vid MTK:s skogsfullmäktiges 80-årsjubileumsmöte i november förra året högtidlighölls Skogsmarschen år 1950. Under kampanjveckan i juni uppskattades nästan en halv miljon finländare delta i genomförandet av skogsvården och förbättringsarbetet.

  Läs mera
 2. Skogsmarsch skogsvårdsförening

  Den nationella Skogsmarschen hålls i september – Följ med skogsägarna och njut av skogen

  Landsomfattande

  Skogsmarschen ordnas runt om i Finland under vecka 37 (11.9–15.9). Under kampanjveckan kommer särskilt skogsbrukets roll och skogarnas mångsidiga användning i det finländska samhället att lyftas fram. Finland är skogarnas land med upp till 600 000 privata skogsägare. Kom med så lyfter vi tillsammans fram skogens betydelse för Finland och finländarna!

 3. Virkeshandelsöversikt augusti 2023

  Virkeshandelsöversikt augusti 2023

  Landsomfattande

  Osäkerheten på slutproduktsmarknaden har blivit större. Detta syns i skogsbolagens sämre resultat och en lägre efterfrågan på virke än förväntat i slutet av året. Skogsägare bör ändå förhålla sig helt lugnt till det rådande läget. Då det var stigande konjunktur förundrade sig många skogsägare på att virkespriset inte reagerade i förhållande till slutprodukternas höga värde. Sist å slutligen reagerade nog även virkespriset, men inte lika starkt och ofta med ett visst dröjsmål.

2023 © Skogsvårdsföreningarna