Marsch till skogen vecka 37!

Landsomfattande

Skogsmarsch skogsvårdsförening

Vid MTK:s skogsfullmäktiges 80-årsjubileumsmöte i november förra året högtidlighölls Skogsmarschen år 1950. Under kampanjveckan i juni uppskattades nästan en halv miljon finländare delta i genomförandet av skogsvården och förbättringsarbetet. Ledare för skogsmarschen var N. A. Osara, direktör för Centralskogssällskapet Tapio och även medlem i skogsfullmäktige. Syftet med skogsmarschen var att göra skogsskötsel till en medborgerlig dygd efter krigstidens tvångsavverkning. Ett mer långtgående mål var att fördubbla skogens tillväxt. För Finland, som betalade krigsskadestånd, var skogarnas ekonomiska och sysselsättningsmässiga inverkan avgörande. Vid invigningen av Skogsmarschen år 1950 i Träskända stöddes kampanjen av landets högsta ledning under ledning av president Paasikivi. President Paasikivi lär ha sagt att det kommer att finnas hopp i Finland så länge ljudet av en yxa hörs från skogen. I konkurrensen mellan landskapen visade sig Östra Savolax vara de mest aktiva skogsmarschörerna.

Målen för den första skogsmarschen har uppnåtts

Efter årtionden kan man säga att målen för Skogsmarschen har uppnåtts. Den årliga skogstillväxten har fördubblats till över 100 miljoner m3. En genomsnittlig hektar skogsmark har nu nästan 40 m3 mer stamvirke än under skogsmarschens tid. Skogsbalansen i Finlands skogar är en miljard fastkubikmeter större än år 1950. Om den extra skogen staplades på högar av tre meters långa stockar, skulle det bildas en över 11 meters hög trav av stockar runt hela jorden. År 1950 hade skogsmarschen ingen aning om att de samtidigt skulle uppnå en stor klimatåtgärd.

Skogsmarschen 2023 syftar till att lyfta fram värdet av privat skogsägande för samhället

Kaisa Ralli, ordförande för Södra Savolax skogsvårdsförening, föreslog vid skogsfullmäktiges jubileumsmöte att det skulle vara rätt tidpunkt att förnya skogsmarschen. Skogsfullmäktige diskuterade frågan och konstaterade enhälligt att vi behöver en modern version av skogsmarschen i samarbete mellan MTK + SLC? och skogsvårdsföreningarna. Den splittrande och polariserade skogsdebatten kräver skogsägarorienterade lösningar inte bara inom virkesproduktionen utan även inom den biologiska mångfalden och klimatutmaningarna. Målet som lades var att alla 600 000 privata skogsägare skulle känna sig stolta och glada över sin egen skog och förstå dess mångsidiga värde. Under kampanjveckan hoppas vi även att medierna upptäcker och inser värdet av privat skogsägande i det finländska samhället. Förutom att göra saker i skogen är syftet att aktivera skogsägare att kommunicera på sociala medier om det goda som skogen producerar. Oavsett om det är glädjen i god skogsskötsel, idrottsprestationer med röjsågen, bär- och svampplockning, jägares lägereldar eller värnande av den biologiska mångfalden. Under kampanjveckan vill vi även nå skogsägare som ännu inte är medlemmar i skogsvårdsföreningarna.

Alla kan delta i Skogsmarschen

Nu är genomförandet av skogsmarschen på gång. Evenemangen för Skogsmarschen 2023 kommer att äga rum under vecka 37 från och med den 11.9. Den historiska skogsmarschen hedras genom att ordna ett landsomfattande evenemang för Skogsmarschen 2023 vid det uppförda minnesmärket från 1950:s Skogsmarsch i Träskända. Media och viktiga politiska ledare bjuds in i stor utsträckning.

Skogsmarschen 2023 syns både elektroniskt på Skogsmarsch-kanalerna, i sociala medier och i olika evenemang som ordnas av skogsvårdsföreningarna. På webbplatsen Metsämarssi.fi samlas videoinnehåll om skogsförvaltning och biologisk mångfald. Webbplatsen öppnar inför skogsmarschveckan. Skogsägare uppmuntras att vara aktiva i sina egna skogsmarker och särskilt under kampanjveckan aktivt dela med sig av egna inlägg om sin verksamhet i skogen med hashtaggen #skogsmarsch2023 och #metsämarssi2023.

Låt oss vara aktiva och vidta åtgärder i våra skogar i enlighet med Skogsmarschen 2023 och publicera det på sociala medier!

Ordförande Mikko Tiirola, MTK:s skogsfullmäktige

Nyheter

 1. Skogsmarsch skogsvårdsförening

  Skogsmarschen sätter den mångsidiga skogen i centrum

  Landsomfattande

  Skogsmarschen ordnas runt om i Finland under vecka 37, den 11–17 september. Under kampanjveckan uppmärksammas skogsvård, mångsidig användning av skogen och skogsägarnas roll i det finländska samhället. Alla som är intresserade av skog är välkomna att delta.

  Läs mera
 2. Skogsmarsch skogsvårdsförening

  Den nationella Skogsmarschen hålls i september – Följ med skogsägarna och njut av skogen

  Landsomfattande

  Skogsmarschen ordnas runt om i Finland under vecka 37 (11.9–15.9). Under kampanjveckan kommer särskilt skogsbrukets roll och skogarnas mångsidiga användning i det finländska samhället att lyftas fram. Finland är skogarnas land med upp till 600 000 privata skogsägare. Kom med så lyfter vi tillsammans fram skogens betydelse för Finland och finländarna!

 3. Virkeshandelsöversikt augusti 2023

  Virkeshandelsöversikt augusti 2023

  Landsomfattande

  Osäkerheten på slutproduktsmarknaden har blivit större. Detta syns i skogsbolagens sämre resultat och en lägre efterfrågan på virke än förväntat i slutet av året. Skogsägare bör ändå förhålla sig helt lugnt till det rådande läget. Då det var stigande konjunktur förundrade sig många skogsägare på att virkespriset inte reagerade i förhållande till slutprodukternas höga värde. Sist å slutligen reagerade nog även virkespriset, men inte lika starkt och ofta med ett visst dröjsmål.

2023 © Skogsvårdsföreningarna