Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä tukee metsänomistajien tavoitteita

29.1.2021

Työryhmäraportti metsätalouden uudesta kannustejärjestelmästä (Metka) luovutettiin 29.1. maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle. MTK on tyytyväinen, että metsänomistajille on tukea kestävään metsätalouteen myös tulevaisuudessa.

Kannusteita on tarjolla niin metsien kasvun edistämiseen kuin luonnonhoitoon. Toimet vahvistavat myös metsien roolia ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

MTK on ollut mukana työryhmässä ja tuonut aktiivisesti metsänomistajien näkemyksiä mukaan keskusteluun. - Tuleva tukijärjestelmä ja sen työlajit vastaavat hyvin sitä, mitä metsänomistajat ovat toivoneet, sanoo MTK:n metsäasiantuntija Lea Jylhä. MTK on tyytyväinen myös siihen, että tukijärjestelmän hallintoa esitetään kevennettäväksi: jatkossa taimikon- ja nuoren metsän hoidon tuki myönnettäisiin ns. de minimis -tukena, jolloin ennakkohakemusta ei enää vaadittaisi.

Yhteiskunnan tavoitteet ja metsänomistajan tarpeet on sovitettu yhteen. Monimuotoisuuden turvaaminen ja vesiensuojelu esimerkiksi on nivottu sisään kaikkiin työlajeihin. - Olemme myös tyytyväisiä, että kulotus palautuu tuettavaksi työlajiksi.  Kulotus auttaa uudistettavan taimikon syntymistä ja kasvua sekä luo elinympäristöjä monille uhanalaisille lajeille, sanoo Jylhä.

Suurin muutos on suometsänhoidossa, joka jatkossa painottuu monitavoitteiseen suometsien hoidon suunnitteluun ja vesiensuojelutoimenpiteisiin. Jylhä korostaa, että uutta toimintamallia on pilotoitava ennen käyttöönottoa ja metsäalan toimijoiden sekä metsänomistajien palautetta kuultava. Tarvitaan myös koulutusta sekä panostusta paikkatiedon ja suunnitteluvälineiden kehittämiseen ennen kuin uusi tukijärjestelmä voidaan saattaa voimaan.

Lisätietoja:

metsäasiantuntija Lea Jylhä puh. 040 848 8081

metsäjohtaja Juha Hakkarainen puh. 0400 870 867