Metsänomistaminen

Metsät ovat kaikille suomalaisille tärkeitä

Metsänomistaminen tuo mukanaan erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Metsänomistajana voit joutua pohtimaan puun myynnin lisäksi myös metsien suojeluun, kaavoitukseen, maanvuokraamiseen tai jokamiehenoikeuksiin liittyviä asioita. Näiltä sivuilta löydät metsänomistamiseen liittyvää tietoa. Saat tarvittaessa apua omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi tai Metsänomistaja-järjestön asiantuntijoilta.