Suometsänhoito

Suometsänhoito on kokonaisuus, jossa katse suunnataan pitkälle tulevaisuuteen. Suometsän hoitotarve tulee usein harkintaan, kun suometsän harvennushakkuutarve lähestyy. Silloin on pelkän puun myynnin lisäksi selvitettävä muut tarpeelliset hoitotoimet niin, että puun kasvulle on jatkossakin hyvät edellytykset, vesiensuojelu sekä ilmastovaikutukset huomioiden.

Kohde
Turvekangas, suometsä
Pyydä tarjous
Suometsänhoito

Suometsänhoito

Ojien kunnostustarve harkitaan aina tarkoin, huomioiden suoalueen vedenpinnan taso ja suunniteltujen hakkuiden ja lannoitusten vaikutus siihen. Arvokkaat luotokohteet, maaston kaltevuus ja läheiset vesistöt huomioidaan suunnittelussa ja suometsänhoitohankkeesta tehdään aina ammattilaisen laatima vesiensuojelusuunnitelma, joka hyväksytetään viranomaisella.

Toteutustöissä pyritään käyttämään parhaita mahdollisia kyseiselle kohteelle sopivia vesiensuojeluratkaisuja.

Suometsienhoitoon ja terveyslannoitukseen voi saada valtion myöntämää metka-tukea

Vuoden 2024 alusta voimaan astunut metsätalouden kannustejärjestelmä Metka antaa hyvät edellytykset maanomistajille edistää erilaisia tavoitteita suometsien hoidon osalta. Hoitotoimenpiteitä voivat olla kohteesta ja maanomistajan tavoitteista riippuen ravinteisuushäiriön korjaamista terveyslannoituksella, ojien kunnostamista, piennartasanteiden tekemistä, luonnon monimuotoisuuden parantamista sekä vesiensuojelun edistämistä.

Tilaa palvelu

Lähetä tarjouspyyntö

Pyydä tarjous sinulle sopivimmista palveluista ja toimenpiteistä. Tarjouksen pyytäminen ei edellytä jäsenyyttä.

Tilaa OmaMetsän kautta

OmaMetsästä tilaat tarvitsemasi palvelut helposti omasta Metsänhoitoyhdistyksestäsi. Voit myös kysyä lisää palvelusta omalta metsäasiantuntijaltasi.

Soita tai lähetä sähköpostia

palvelutoimisto@mhy.fi040 720 3160

Asiakkaidemme kokemuksia

  • Uutena MHY asiakkaana kuolinpesän kautta olen saanut erittäin asiantuntevaa palvelua.

    Päivi A.22.04.2024

  • Nopea, ystävällinen ja ammattitaitoinen palvelu.

    Timo P.22.11.2023

  • Erittäin hyvä paikallisten olosuhteiden ja asioiden tunteminen on suuri etu.

    Pentti M.18.08.2023

Sinua saattaa kiinnostaa myös tämä

Terveyslannoitus

Valtakunnallinen

Joskus maaperässä on puutetta puiden kasvun kannalta tärkeistä ravinteista. Pahimmillaan puihin tulee kasvuhäiriöitä, esimerkiksi kaksilatvaisuutta. Tällöin on syytä tilata terveyslannoitus.

Terveyslannoitus

2024 © Metsänhoitoyhdistykset