Puukauppa

Puukauppojen vuoksi ei tarvitse vääntäytyä solmuun

Viisas pääsee vähemmällä. Puukaupat hoituvat huolettomasti ja nopeasti meidän kauttamme. Hyväksyt vain tarjouksen ja me huolehdimme kaikesta muusta alusta loppuun saakka.

Puukauppojen asiantuntija käytössäsi

Me tunnemme paikalliset puumarkkinatilanteet paremmin kuin omat taskumme. Puun kysyntä vaihtelee kausittain ja me tiedämme, millaiselle puulle on kysyntää silloin, kun kaupat ovat ajankohtaiset. Autamme sinua kaikissa puukaupan vaiheissa, aina puunmyyntisuunnitelman tekemisestä kaupan loppuun saakka.

Neljä hyvää syytä käyttää metsänhoitoyhdistyksen puukaupallisia palveluja:

 1. Sinun etusi ja tavoitteesi puukaupassa ovat meille etusijalla
 2. Meillä on paikkakunnan paras tieto puumarkkinatilanteesta
 3. Meillä on paikkakunnan paras tieto erilaisten hakkuukohteiden hintatasosta. Puun hintaan voit tutustua Puun hinta -sivulla.
 4. Meillä on vertailutietoa eri ostajien tukin katkonnasta ja laatuvaatimuksista

Saat meiltä seuraavia puukauppaan liittyviä palveluja:

Puukaupan muistilista

 1. Teetä puunmyyntisuunnitelma metsänhoitoyhdistyksellä.
 2. Voit antaa valtuutuksen koko puukaupan hoitamisesta metsänhoitoyhdistykselle.
 3. Puumarkkinatilanne vaihtelee vuosittain, joten kannattaa miettiä sopivaa kaupan ajankohtaa.
 4. Hakkuualue rajataan myyntiä varten.
 5. Myyntitarjoukset lähetetään useille ostajille. Metsänhoitoyhdistys kilpailuttaa kaikki alueen puunostajat.
 6. Hintavertailussa otetaan huomioon laatuvaatimukset, minimiläpimitat ja tukkien pituudet. On tärkeää selvittää myös myyntierän kokonaisarvo. Metsänhoitoyhdistys auttaa hintavertailussa.
 7. Kauppakirjalomake (metsänhakkuusopimus) on tutkittava tarkasti. Muista lukea esipainettu teksti.
 8. Kaikki kaupan kohteena olevat puutavaralajit on lueteltava kauppakirjassa. Tarkista, että myös erikoispuut ja niiden määräarviot näkyvät sopimuksessa.
 9. Vaadi puutavaran mitta- ja laatuvaatimukset kauppakirjan liitteeksi, jos niitä ei ole sopimuksessa.
 10. Puutavaralajien yksikköhinnat ovat lopulliset, ellei lisäehdoissa ole sovittu jälkeenpäin tehtävistä hintakorjauksista, esimerkiksi laatumaksusta.
 11. Omistusoikeuden siirtyminen on turvallisinta merkitä kohtaan "maksettaessa".
 12. Korjuuaika on yleensä kaksi vuotta.
 13. Mittaustapa sovitaan kaupan yhteydessä.
 14. Ostaja ja myyjä voivat neuvotella maksuaikataulusta.
 15. Kirjaa lisäehtoihin kaikki erityispiirteet, kuten kesä- tai talvikorjuu, juurikäävän torjunta, luontoarvot, varastopaikat, teiden käyttö yms. Suulliset sopimukset jäävät usein tulkinnanvaraisiksi.
 16. Tarkista vielä ennen kaupan allekirjoitusta kaikki sopimuskohdat.
 17. Korjuuta ja mittausta valvotaan jo työn kuluessa, viimeistään ennen lopullisen mittaustuloksen hyväksyntää.
 18. Arvonlisävero on maksettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Puukaupan tekeminen vaatii ammattitaitoa. Yhteisiä suosituksia puukauppasopimuksesta ei ole ja kaikista sopimusasioista voidaan neuvotella erikseen.