Metsänhoito

Tuottoa tuleville sukupolville

Hyvällä metsänhoidolla varmistat metsän tuoton ja arvon säilymisen tuleville sukupolville.  Metsänhoitoyhdistys auttaa sinua saavuttamaan ne tavoitteet, joita metsältäsi haluat – hyvän taloudellisen tuoton, metsäluonnon hoidon, monipuoliset virkistysmahdollisuudet. Suunnittelemme työt maastossa. Otamme huomioon metsien sertifioinnin kriteerit ja metsänhoidon suositukset. Selvitämme mahdolliset valtion tuet ja teemme tukihakemukset.

Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat neuvontaa ja metsänhoitopalveluita myös eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatukseen. Kasvatustavan valinnan lähtökohtana ovat metsänomistajan omat tavoitteet sekä kasvupaikan ja jo olemassa olevan puuston rakenteen luomat edellytykset. Metsänomistaja voi käyttää eri kasvatustapoja samalla metsätilalla rinnakkain.

Metsänhoidon kulut ovat verotuksessa vähennettävää metsätalouden menoa.

Metsänhoitoyhdistyksen ammattilaiset auttavat metsäsi parempaan kasvuun

Oikeaan aikaan tehdyt metsänhoitotyöt optimoivat metsän kasvun ja varmistavat parhaan tuoton metsällesi. Olipa tarve metsän uudistamiselle, taimikonhoidolle tai metsän lannoitukselle, metsänhoitoyhdistyksen ammattilaiset auttavat sinua arvioimaan milloin ja miten hoitotoimenpide on kannattavaa toteuttaa. Metsänhoitoyhdistys suunnittelee ja toteuttaa myös metsäteiden kunnostus- ja rakennushankkeita. Hyväkuntoinen metsätie tekee leimikosta kiinnostavamman puun ostajille ja puusta saa usein paremman hinnan.

Metsänhoidossa otetaan monimuotoisuus huomioon

Metsäluonnon monimuotoisuutta voi vaalia kaikenlaisissa metsissä käyttötarkoituksesta ja kasvatustavasta riippumatta. Metsän monimuotoisuutta lisätään esimerkiksi jättämällä havumetsikköön lehtipuita, jättämällä yksittäisiä kaatuneita puita metsään lahopuiksi, tekemällä tekopökkelöitä tai kulottamalla. Metsän eläimet, kuten riistaeläimet ja linnut voidaan huomioida jättämällä metsään suojatiheikköjä.

Arvokkaiden luontokohteiden turvaamiseen on mahdollista saada korvausta. Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman eli METSO:n kautta oman metsäalueen voi suojella pysyvästi tai määräaikaisella sopimuksella. Monimuotoisuuden säilyttämiseen voi hakea myös ympäristötukea tai luonnonhoitohankkeisiin tarkoitettua tukea.

Voit kysyä kaikista suojeluun ja metsäluonnon monimuotoisuuteen liittyvistä asioista omalta metsäasiantuntijaltasi. Saat apua tarvittaessa suojeltavien kohteiden arvioinnissa ja rahoituksen hakemisessa.  Asiantuntijamme osaa arvioida, onko kohde Metso-kelpoinen tai voitko saada kohteellesi ympäristö- tai luonnonhoitohanketukea.

Metsänhoitoon on saatavilla tukia

Valtio tukee yksityisen metsänomistajan metsänhoito- ja metsänparannustöitä silloin, kun ne ovat taloudellisesti huonosti kannattavia kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisten tukien avulla. Tukea voi hakea esimerkiksi taimikon varhaishoitoon, nuoren metsän hoitoon ja metsän terveyslannoitukseen. Kemera-tuen saamiseksi kohteen tulee täyttää tukiehdot. Tuen suuruus vaihtelee työlajeittain ja rahoitusvyöhykkeittäin. Tuki on veronalaista tuloa. Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntija osaa kertoa täyttääkö metsäkohteesi tukiehdot ja hakee tuen puolestasi.
Lue lisää metsänhoidon tuista >