Hyvällä metsänhoidolla varmistat metsän tuoton ja arvon säilymisen tuleville sukupolville

Hyvällä metsänhoidolla varmistat metsän tuoton ja arvon säilymisen tuleville sukupolville

Metsänhoito

Metsänhoitoyhdistys auttaa sinua saavuttamaan ne tavoitteet, joita metsältäsi haluat – hyvän taloudellisen tuoton, metsäluonnon hoidon ja monipuoliset virkistysmahdollisuudet. Olipa tarve metsän uudistamiselle, taimikonhoidolle tai metsän lannoitukselle, Metsänhoitoyhdistyksen ammattilaiset auttavat sinua arvioimaan milloin ja miten hoitotoimenpide on kannattavaa toteuttaa. Metsänhoitoyhdistys suunnittelee ja toteuttaa myös metsäteiden kunnostus- ja rakennushankkeita.

Palvelut

Taimikonhoito

Taimikonhoito

Koko metsän elinkierron aikana hoidettu taimikko tuottaa 5000 € enemmän hehtaarilta kuin hoitamaton. Taimikonhoidolla varmistat, että metsäsi pysyy tuottavana, monimuotoisuutta unohtamatta.

Tutustu
Kuusen taimi istutetaan pottiputkella

Metsän uudistaminen

Metsänuudistamisen avulla vaikutat siihen, miltä metsäsi näyttää ja miten se tuottaa tulevaisuudessa. Samalla täytät päätehakkuiden jälkeisen metsälain uudistamisvelvoitteen. Metsän uudistaminen on iso sijoitus ja valitut ratkaisut vaikuttavat seuraavaan päätehakkuuikään asti. Metsäasiantuntijasi auttaa sinua oikean maanmuokkausmenetelmän ja puulajin valinnassa. Saat tarvittaessa meiltä metsäsi uudistamispalvelut mm. maanmuokkauksen, sopivat taimet ja istutuksen. Saat istutustyöllemme myös ensimmäisen kasvukauden takuun.

Metsää lannoitetaan helikopterilla

Metsänlannoitus

Metsänlannoitus on sijoitus, joka maksaa itsensä takaisin korkojen kera. Puuston nopeampi kasvu aikaistaa sekä harvennuksia että päätehakkuuta – ja samalla näistä saatavia tuloja.

Metsätiestä kannattaa huolehtia vuosittain

Metsätiet

Onko metsätiesi hyvässä kunnossa? Ovatko ojat auki ja virtaako vesi rummuissa? Metsätien kunto vaikuttaa siihen, miten houkutteleva kohde leimikkosi on puunostajien mielestä. Kunnostettu tie näkyy heti puunhinnassa. Palstalle vievä hyväkuntoinen tie laskee myös metsänhoitotöiden kustannuksia.

Metsänhoitoyhdistyksestä saat apua suometsien hoitoon

Suometsänhoito

Suometsänhoito on kokonaisuus, jossa katse suunnataan pitkälle tulevaisuuteen. Suometsän hoitotarve tulee usein harkintaan, kun suometsän harvennushakkuutarve lähestyy. Silloin on pelkän puun myynnin lisäksi selvitettävä muut tarpeelliset hoitotoimet niin, että puun kasvulle on jatkossakin hyvät edellytykset, vesiensuojelu sekä ilmastovaikutukset huomioiden.

Metsänhoitoyhdistyksen Hiilipalvelut tarjoaa metsänomistajalle mahdollisuuden tienata metsänsä lisääntyneellä hiilensidonnalla.

Hiilipalvelut

Metsänomistajana voit osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan entistä helpommin vahvistamalla hiilinieluja lannoituksen avulla. Hiilipalvelun tavoitteena on lisätä metsän kasvua ja hiilen sitoutumista kasvavaan metsään. Palvelu koostuu HiiliPlus+-sopimuksesta ja Hiiliplus-lannoituksesta. Metsän lannoituksella aikaan saadaan metsän lisäkasvu, jota ei tapahtuisi ilman sopimusta. Metsänomistajalle maksetaan korvaus hiilinielujen kasvattamisesta.

2022 © Metsänhoitoyhdistykset