Metsämiesten Säätiö

Metsämiesten Säätiö rahoittaa muun muassa koulutushankkeita, tutkimushankkeita ja selvityksiä. Lahjoitusvaihtoehtoja ovat Metsätestamentti, jossa metsätila lahjoitetaan joko elinaikana tai testamentin kautta, kertalahjoitus ja lahjoittajan nimeämä rahasto.

Savottajätkien perintö tuottaa hyvää metsäalalle ja alalla työskenteleville ihmisille

Talvisodan päätyttyä keväällä 1940 havaittiin, että Kansanhuollon ostoluvilla saatava energiamäärä ei riitä savottajätkien raskaassa työssä. Ongelmaan tartuttiin nopeasti ja perustettiin Metsätyömaiden Muonitustoimisto, jonka tehtävänä oli välittää savottajätkille lisäostolupia muona-annoksiin. Ostoluvilla sai ostaa peruselintarvikkeita: lihaa, margariinia, sokeria sekä kahvinkorviketta ja -vastiketta.

Savottajätkien ylijäämän vartijaksi Metsämiesten Säätiö

Sodan jälkeen yhteiskunnallinen tilanne rauhoittui ja ruoan saanti helpottui. Näin Metsätyömaiden muonitustoimistoa ei enää tarvittu ja mietittiin, mitä tehtäisiin savottajätkien ostoksista kertyneelle, nykyrahassa noin miljoonan euron ylijäämälle. Koska Muonitustoimisto ei ollut valtion organisaatio, päättivät sen hallinnossa olleet työntekijöiden ja työnantajien edustajat, että ylijäämää hallinnoimaan perustetaan Metsämiesten Säätiö. Se perustettiin 18.11.1948. Säätiön tehtäväksi määritettiin säätiökirjassa metsäalan kehittäminen ja metsäalalla työskentelevien hyvinvoinnin edistäminen. Tämä on Säätiön tehtävä edelleen.

Lahjoituksesi 100-prosenttisesti haluamaasi kohteeseen

Lahjoittajana olet metsäalan tulevaisuuden rakentaja. Näet metsän mahdollisuudet elinkeinona ja suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin tuojana. Lahjoituksesi kohteita voivat olla vaikkapa metsäalan viestinnän lisääminen, metsän tutuksi mahdollistaminen lapsille ja nuorille, osaavien ja hyvinvoivien metsäalan tekijöiden lisäosaamisen tukeminen, metsähistorian esille tuominen ja metsäalan ennakoivan tutkimuksen lisääminen. Voit lahjoittaa valitsemasi summan, esimerkiksi metsäalalta valmistuvalle nuorelle stipendin 300 eurolla.  Lahjoitusvaihtoehtoja ovat Metsätestamentti, jossa metsätila lahjoitetaan joko elinaikana tai testamentin kautta, kertalahjoitus ja lahjoittajan nimeämä rahasto. Voit lahjoittaa julkisesti tai nimettömänä.

Apurahahakemuksia runsaasti, raha ei riitä

Säätiö rahoittaa painopistealueidensa mukaisia koulutushankkeita, tutkimushankkeita, selvityksiä, kehittämis-, markkinointi- ja viestintähankkeita, opiskelijoiden ulkomaan opintoja ja opintomatkoja, opinnäytetöitä sekä tukee painopistealueiden mukaista muuta toimintaa. Tämän vuoden rahoitushaussa tuli 4,7 miljoonan euron edestä hankehakemuksia. Säätiö on nostanut rahoitusmääräänsä onnistuneen sijoitustoiminnan tuotoilla ja rahoittaa hankkeita nyt 1,7 miljoonalla eurolla.

”Hyviä hankkeita jää runsaasti rahoittamatta. Jotta voisimme nostaa rahoitusta, keräämme lahjoituksia. Lahjoitukset ja niiden tuoton käytämme 100-prosenttisesti lahjoittajan haluamaan metsäalan kohteeseen. Lisätietoja lahjoituksista saat www.mmsaatio.fi/lahjoita ja voit aina halutessasi soittaa sekä keskustella vaihtoehdoista,” kannustaa Metsämiesten Säätiön kehityspäällikkö Veikko Iittainen.   

Lisätietoja: Metsämiesten Säätiön kehityspäällikkö Veikko Iittainen, puh. 040 631 4771

Artikkeli julkaistu yhteistyössä Metsämiesten Säätiön kanssa.

Tilaa Metsänhoitoyhdistysten uutiskirje

Tilaa Metsänhoitoyhdistysten uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2023 © Metsänhoitoyhdistykset