Yhteismetsä

Oma metsä osaksi yhteismetsää?

 • Metsän omistaminen osana yhteismetsää on vaivatonta. Metsän hoidosta huolehtii yhteismetsä.
 • Oma metsä liitetään osaksi yhteismetsää osuuksia vastaan.
 • Mahdollisuus päästä mukaan suurempaankokonaisuuteen, jolla on edellytyksiä kannattavampaan metsätalouteen.
 • Kun halutaan välttää tilan pilkkomista pienempiin osiin.
 • Oletko kiinnostunut liittämään metsäsi yhteismetsään? Täältä löydät yhteismetsiä, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan uusia osakkaita>>

Mikä yhteismetsä?

Yhteismetsällä tarkoitetaan yhteismetsään liitettyjen kiinteistöjen yhteistä aluetta, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden harjoittamiseen, osakkaidensa hyväksi. Yhteismetsän osakkaita ovat liitettyjen kiinteistöjen omistajat. Osakkaat muodostavat yhteismetsän osakaskunnan.

 • Yhteismetsää on hoidettava ja käytettävä voimassa olevan metsäsuunnitelman mukaan.
 • Kestävän metsätalouden harjoittamisen asettamat vaatimukset tulee huomioida metsäsuunnitelman toimenpide-ehdotuksissa.
 • Yhteismetsässä ylintä päätösvaltaa käyttää osakaskunnan kokous. Hoitokunta vastaa käytännön toiminnasta ja metsien hoitamisesta.
 • Toiminnan periaatteet linjataan ohjesäännössä.
 • Yhteismetsää verotetaan yhteisetuutena, veroprosentti on 26,5%.
 • Yhteismetsä on verovelvollinen. Yhteismetsän osakas ei maksa veroa saamastaan ylijäämästä eli yhteismetsän tulosta saamastaan osuudesta.

Puntaroi ennen päätöstä yhteismetsään liittymisestä:

 • Toimenpiteitä ei saa liitetyssä metsässä tehdä enää omin päätöksin.
 • Yhteismetsään liitettyä metsää ei saa yhteismetsästä samoilla rajoilla myöhemmin pois.
 • Kotitarvepuun ottamiselle saattaa olla rajoituksia.

Ota yhteyttä meihin, neuvomme sinua päätöksen teossa>>

Lisätietoja yhteismetsistä ja myynnissä olevista osuuksista löydät Metsätilat.fi-sivustolta>>