Metsänomistajien kiinnostus puunmyyntiin kasvussa

29.3.2021

Metsänomistajien puunmyyntiaikeet ja hintaodotukset ovat tuoreen Metsätutka -kyselyn mukaan kasvussa. Myös kiinnostus metsänhoitoyhdistysten palveluita kohtaan on lisääntynyt.

Metsänomistajien puunmyyntiaikeet ja puunhintaodotukset ovat kasvaneet. Kyselyn mukaan reilulla neljänneksellä metsänomistajista on puunmyyntiaikeita vielä tämän vuoden aikana ja ensi vuonna kolmasosa metsänomistajista vastasi aikovansa myydä puuta.

Puolet metsänomistajista arvioi tukkipuun hinnan nousevan ja kolmasosa hinnan säilyvän ennallaan. Kuitupuun osalta hintaodotukset ovat maltillisemmat, nousua arvioi reilu kolmannes vastanneista. Hinnan nousua odottaa kuitenkin huomattavasti suurempi osa metsänomistajista kuin vuosi sitten. Myös energiapuun hintaodotukset ovat kasvaneet huomattavasti, sillä lähes puolet odottaa hinnan nousevan kuluvan vuoden aikana. Edellisenä vuonna energiapuun hinnan nousua odotti vain viidennes metsänomistajista.

Metsänhoitoyhdistysten puukaupallisten palveluiden kysyntä on kasvanut. Kun edellisenä vuonna noin puolet vastanneista kertoi tarvitsevansa metsänhoitoyhdistysten puukaupallisia palveluita, niin nyt erilaisia tarpeita liittyen puukaupallisiin palveluihin oli kahdella kolmanneksella metsänomistajista.

Edellisvuoteen verrattuna alkuvuonna puukauppaa tehneiden määrä on kasvanut eniten suurempien metsätilojen omistajien joukossa. Maanviljelijöistä yli kolmasosa aikoo vielä myydä puuta vuoden 2021 aikana, muissa ammattiryhmissä tälle vuodelle puukauppaa suunnittelee noin joka neljäs.

Metsien suojelu korvausta vastaan kiinnostaa

Metsänomistajilta kysyttiin myös metsien jättämisestä puuntuotannon ulkopuolelle, joko suojelemalla tai muutoin. Arvokkaita luontokohteita talouskäytön ulkopuolelle siirtäneistä metsänomistajista neljäsosa (25%) oli saanut vapaaehtoisen suojelun kautta korvausta erilaisista suojeluohjelmista, kuten Metso- tai Helmi-ohjelmasta. Metsätutka -kyselyiden perusteella vapaaehtoisten korvauksellisten suojeluohjelmien suosio on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2018.

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen puh. 044 373 9377