Metsänomistaja 2020 -tutkimuksesta arvokasta tietoa palveluiden kehittämiseen ja edunvalvontaan

03.6.2020

Luonnonvarakeskuksen tänään julkistama Suomalainen metsänomistaja 2020 -tutkimus antaa metsänomistajien edunvalvonnalle ja palveluiden kehitykselle tukea ja suuntaa.
– On tärkeä saada päivitetty kokonaiskuva metsänomistajakunnasta, jotta voimme palvella heitä paremmin, sanoo MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.

Metsänomistajien keski-ikä on 62 vuotta. Se on noussut edelleen, mutta näyttää siltä, että ikääntymiskehitys olisi taittumassa lähitulevaisuudessa. Metsänomistajista yli kolmasosa asuu tilallaan vakinaisesti. Muualla tilan sijaintikunnassa asui hieman yli neljäsosa metsänomistajista ja tilan sijaintikunnan ulkopuolella 37 prosenttia metsänomistajista.

 - Metsänomistajien neuvonnan ja palvelujen kannalta tämä tarkoittaa ikääntyneiden ja etämetsänomistajien huomiointia kaikessa palveluntarjonnassa. Myös kunta- ja yhdistysrajat ylittävä palvelu on entistä tärkeämpää. Näitä metsänhoitoyhdistyskenttä on rakentanut ja niiden merkitys tulee edelleen korostumaan, Hakkarainen toteaa.

Kuolinpesien osuus metsätiloista on kuluneen kymmenen vuoden aikana vähentynyt; enää joka kymmenes tila on kuolinpesän hallinnassa. – Tämä on toivottava kehityssuunta ja näyttää siltä, että ahkera neuvontatyö ja erilaiset hankkeet kuolinpesien purkamiseksi ovat tuottaneet tulosta, iloitsee Hakkarainen.

Metsänomistajat ovat myös entistä koulutetumpia. Koulutustason nousu on ollut erityisen nopeaa kuluneen kymmenen vuoden aikana.

Metsänomistajien tavoitteet ovat muuttuneet yllättävään suuntaan 2000-luvulla: aineettomat tavoitteet eivät näyttäisi vahvistuneen. Sekä monitavoitteisten että virkistyskäyttäjien osuudet metsänomistajista ovat vähentyneet ja turvaa ja tuloja korostavien osuus noussut selvästi. Metsä nähdään siis entistä vahvemmin elinkeinona ja tulonlähteenä. Taloudellisesti epävarmoina aikoina tämä näkemys vahvistunee.

Toisaalta puumarkkinoilla on yhä harvempi joukko metsänomistajia. Yksittäisen puukaupan koko on kuitenkin selvästi aiempaa suurempi.

- Metsänomistajajärjestön ja metsänhoitoyhdistysten tehtävä on toimia metsänomistajien tavoitteiden toteutumisen mahdollistajana, auttaa heitä menestymään omassa elinkeinossaan ja hoitamaan metsiään omien tavoitteidensa mukaisesti.

Lisätietoja: metsäjohtaja Juha Hakkarainen, MTK, puh. 0400 870 867

 

Tutkimusjulkaisu verkossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-961-3