Metsänhoitoyhdistysten ja Metsänomistajat-ketjun graafinen ilme uudistuu

28.10.2021

Uudistuksen tavoitteena oli raikastaa Metsänomistajat-ketjun ilmettä vastaamaan nykypäivän tarpeita sekä sähköisten palvelukanavien (Mhy.fi, Omametsä.fi, Metsätilat.fi) yhtenäinen ulkoasun hallinta.

 

”Taimesta tukkipuuksi” -merkki on vakiintunut ja asiakkaat tietävät, että sen alta löytyy kaikkialla samaa hyvää ja metsänomistajan tarpeista lähtevää palvelua. Tätä ilmentää myös uusi slogan Metsässä hyvä. Ennestään tuttua logoa on nyt uudistettu ja raikastettu, vanha muoto ja tunnettavuus kuitenkin säilyttäen. Myös käytettäviä kirjasintyyppejä eli fontteja on uudistettu.

Graafisen ilmeen uudistusta on vetänyt metsäasiantuntija Tiina Salminen MHYP:stä tukenaan Markkinointityöryhmä, joka on aktiivisesti osallistunut eri vaiheiden ja luonnosten kommentointiin ja ideointiin. Ilmeen uudistuksesta vastasi mainostoimisto Mint Company.

- Metsänomistajien sähköinen asiointikanava OmaMetsä kehittyy nopeasti ja mhy.fi -verkkosivut uudistuvat loppuvuoden aikana. Uudistus oli nyt ajankohtainen toteuttaa ja uusi raikas graafinen ilme vastaa näihin tarpeisiin. Logon osalla muutokset tehtiin harkitusti. Haluamme metsänomistajien jatkossakin tunnistavan metsänomistajien oman palveluorganisaation vakiintuneesta ”taimesta tukkipuuksi” -merkistä koko maassa ja joka kylässä, toteaa MHYP:n markkinointiryhmän puheenjohtaja Petri Pajunen.

- Yhtenäinen ja selkeä ilme lisää tunnistettavuutta julkisuudessa ja asiakkaiden keskuudessa sekä ilmentää toimivaa kokonaisuutta ja ammattimaista toimintaa. Ilmeen raikastuksella haluamme myös viestiä uudistumiskykyämme ja kehittymistämme, kertoo Tiina Salminen MHYP:stä.

Metsänhoitoyhdistysketjua ja sen yhtenäistä graafista ulkoasua on rakennettu vuodesta 2003 lähtien. Edellisen kerran graafisia ohjeita päivitettiin Metsänomistajat-ketjua varten 2012 ja tuolloin ketjun mukainen graafinen ilme otettiin käyttöön myös MTK:n metsäviestinnässä.

Lisätietoja:

Markkinointityöryhmän puheenjohtaja Petri Pajunen puh. 040 776 6212

metsäasiantuntija Tiina Salminen puh. 040 720 3160