Metsänhoitoyhdistys Ylä-Kainuu ja Metsänhoitoyhdistys Kainuu yhdistyvät

28.9.2021

Metsänhoitoyhdistys Ylä-Kainuu ja Metsänhoitoyhdistys Kainuu yhdistyvät ovat päättäneet fuusioitua vuoden 2022 alussa. Yhdistymisellä haetaan lisävoimaa jäsenten edunvalvontaan, parannetaan jäsenten palvelua ja turvataan kustannustehokas sekä kilpailukykyinen toiminta myös pitkällä tähtäimellä.

Metsänhoitoyhdistys Ylä-Kainuu ry ja Metsänhoitoyhdistys Kainuu ry, LKV ovat päättäneet fuusioitua ensi vuoden alussa. Yhdistysten valtuustot tekivät päätöksen yhdistymisestä 27.9.2021. Uusi yhdistys aloittaa toimintansa 1.1.2022. Uuden syntyvän metsänhoitoyhdistyksen nimeksi tulee Metsänhoitoyhdistys Kainuu ry.

Uuden Metsänhoitoyhdistys Kainuu ry:n toimialue on Kajaanin kaupungin, Kuhmon kaupungin, Hyrynsalmen kunnan, Suomussalmen kunnan, Ristijärven kunnan ja Paltamon kunnan alue. Kaikki nykyisissä yhdistyksissä vakinaisessa työsuhteessa olevat 21 toimihenkilöä siirtyvät syntyvän uuden yhdistyksen palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Fuusion yhteydessä säilytetään myös kaikki nykyiset seitsemän palvelutoimistoa. Uudella yhdistyksellä on noin 4600 metsänomistajajäsentä, joilla on omistuksessaan yhteensä liki 310 000 ha metsää. Uuden yhdistyksen johtajana aloittaa 1.1.2022 nykyisen Metsänhoitoyhdistys Kainuu ry:n toiminnanjohtaja Marko Koskela.

Yhdistymisellä haetaan lisävoimaa jäsenten edunvalvontaan, parannetaan jäsenten palvelua ja turvataan kustannustehokas sekä kilpailukykyinen toiminta myös pitkällä tähtäyksellä. Metsänomistajalla on jatkossa käytettävissään entistä laajempi joukko metsäammattilaisia sekä erikoisosaamista esimerkiksi puukauppaan, puunkorjuupalveluun, metsänhoitoon, metsätiepalveluihin, metsätilojen omistusjärjestelyihin ja metsäkiinteistökauppaan. Isommassa yhdistyksessä toimintoja saadaan tehostettua ja päällekkäisiä toimintoja karsittua. Lisäksi tiedotus metsänomistajien suuntaan tehostuu yhdistyskoon kasvaessa.

Lisätietoja antaa:
Marko Koskela
Toiminnanjohtaja
Metsänhoitoyhdistys Kainuu ry, LKV
marko.koskela@mhy.fi
p. 0407507301

Metsänhoitoyhdistys Kainuu ry, LKV                                                                  
Arto Appelgren                                                                                                       
Hallituksen puheenjohtaja                                                                                   

Metsänhoitoyhdistys Ylä-Kainuu ry
Heikki Moilanen
Hallituksen puheenjohtaja