Kirjanpainajatuhojen riski kasvanut – torju ennakoimalla

11.8.2021

Ilmastonmuutoksen tuomat sään ääri-ilmiöt altistavat metsiä hyönteistuhoille. Kirjanpainajat uhkaavat vanhoja kuusikoita. Kirjapainaja iskeytyy herkästi myrskytuhon runtelemaan tai muuten heikentyneeseen kuusikkoon. Yksittäisistä puista kirjanpainaja voi joukkovoiman säestämänä levitä myös terveisiin pystypuihin aiheuttaen merkittävää taloudellista tuhoa.
 

Äärevät sääilmiöt aiheuttavat metsille erilaisia stressitiloja, jotka lisäävät metsien alttiutta uusille riskitekijöille kuten tuhohyönteisille. Viime vuosien kuivat ja kuumat kesät ovat lisänneet hyönteistuhojen riskiä ja esiintymistä merkittävästi myös Suomessa.

Taloudellisesti merkittävin tuholaisemme on järeitä kuusikoita uhkaava kirjanpainaja (Ips typographus), noin puolen sentin mittainen kaarnakuoriainen. Kirjanpainajaa esiintyy koko Suomessa, mutta erityisesti Etelä-Suomen vanhat kuusikot ovat alttiita lämmöstä nauttivalle kuoriaiselle. Kirjanpainajan tuhoalueet ovat toistaiseksi onneksi olleet kohtuullisen pieniä, mutta esimerkiksi Keski-Euroopassa ja Etelä-Ruotsissa hyönteistuhojen vaikutukset ovat olleet massiiviset.

Vanhat kuusikot vaarassa

Kirjapainaja iskeytyy herkästi myrskytuhon runtelemaan tai muuten heikentyneeseen kuusikkoon. Yksittäisistä puista kirjanpainaja voi joukkovoiman säestämänä levitä myös terveisiin pystypuihin aiheuttaen merkittävää taloudellista tuhoa. Kuivuus ja pidentyneet lämpöjaksot edesauttavat kirjanpainajan leviämistä. Hellekesinä voi syntyä vielä toinen sukupolvi, jolloin kirjanpainajan iskeytymiä havaitaan alkukesän lisäksi elokuussa.

Pyöreitä reikiä ja purukasoja - Mistä kirjanpainajatuhon tunnistaa?

Selvä merkki kirjanpainajan iskeytymisestä ovat pienet ruskeat purukasat kuusen tyvellä tai tuulenkaadon rungolla. Tarkempi tutkistelu paljastaa nuppineulanpään kokoisia reikiä rungossa. Näitä merkkejä kannattaa tarkkailla kuusikoissa touko-kesäkuussa. 

Luonnonvarakeskus Luken mukaan (tiedote 5.8.2021) kirjanpainajien ensimmäinen sukupolvi on kehittynyt Suomen hellekupolin alla tänä kesänä ennätysmäisen nopeasti. Luonnonvarakeskuksen tutkijat ovat seuranneet riskirajojen ylittymistä seurantapyydyksistä. Nyt uhkana on sisarsukupolven kehittyminen isoon osaan Suomea. Kuusikoita on hyvä pitää silmällä.

Kirjanpainaja tuhoaa puun nestevirtauksen, mikä aiheuttaa puun kuolemisen kohtuullisen nopeasti, jopa saman kasvukauden aikana. Lisäksi kirjanpainaja levittää puuhun sinistäjäsientä. Lopulta kirjanpainajan tuhoama puusto kelpaa vain polttopuuksi. Metsänomistajan näkökulmasta puhuttaessa taloudelliset tappiot ovat siis merkittävät.

Ennakointi tärkeää

Kuinka sitten välttyä kirjanpainajan tuhoilta?  Tuhojen torjunta perustuu ennaltaehkäisemiseen. Hoidettu metsä kestää stressitekijöitä paremmin. Hyvä metsänhoito on parasta ennakointia myös metsän terveyttä silmällä pitäen. Mikäli kirjanpainajatuhoja havaitaan, oleellista on estää tuhojen jatkuminen. Jos pystypuissa havaitaan kirjanpainajan iskeytymiä, on syytä suunnitella hakkuu.  Tärkein ennakoiva toimenpide on kuitenkin tuulenkaatojen ja kuorellisen puutavaran kuljettaminen pois metsästä. Tähän velvoittaa myös laki.

Metsänomistajien ja puutavaran omistajien tulee huolehtia puunkorjuusta sekä vahingoittuneiden puiden poistamisesta metsätuholain määrittelemien aikarajojen mukaisesti siten, etteivät hyönteistuhot pääse leviämään metsissä.

 

Mikko Syri, kenttäpäällikkö, MTK:n metsälinja
sähköposti: mikko.syri@mtk.fi