Minneslista för virkeshandel

Inom skogsvårdsföreningen känner vi den lokala virkesmarknadssituationen. Vi vet hurudant virke det finns efterfrågan för.

Överväger du att göra en virkesaffär? Kontakta skogsvårdsföreningen

Inom skogsvårdsföreningen känner vi den lokala virkesmarknadssituationen. Vi vet hurudant virke det finns efterfrågan för. Vi hjälper dig med att göra en virkesaffär i så stor omfattning som du upplever att du behöver hjälp eller så kan vi med fullmakt sköta hela virkesaffären för din räkning. Dessutom övervakar vi att virkesaffären och virkesdrivningen utförs planerat och enligt överenskomna villkor, oberoende av om du bor nära din skog eller inte. Virkesaffären inleds genom att ställa upp en virkesförsäljningsplan för området som skall avverkas. Planen används för att konkurrensutsätta virkespartiet mellan alla köpare.

Fyra goda skäl att anlita skogsvårdsföreningens virkeshandelstjänster:

 1. Din fördel och dina mål inom virkeshandeln står i första rummet för oss
 2. Vi har den bästa informationen på orten om virkesmarknadsläget
 3. Vi har den bästa informationen på orten om prisnivån för olika avverkningsobjekt
 4. Vi har jämförande information om den kapning och de kvalitetskrav som olika köpare tillämpar

Hos oss erhåller du följande tjänster i anslutning till virkeshandel:

 • Uppställande av virkesförsäljningsplan, vilken omfattar avgränsning av avverkningsområdet i terrängen, dvs. att bilda en stämplingspost
 • Virkesförsäljning genom uppdrag, dvs. med fullmakt
 • Övervakning av virkesdrivning, kapning och virkesmätning
 • Drivningstjänst

Minneslista för virkeshandel

 1. Låt skogsvårdsföreningen ställa upp en virkesförsäljningsplan.
 2. Du kan ge skogsvårdsföreningen fullmakt att ta hand om hela virkesaffären.
 3. Virkesmarknadssituationen varierar årligen, så det lönar sig att fundera på den rätta tidpunkten för affären.
 4. Avverkningsområdet avgränsas för försäljning i terrängen.
 5. Försäljningsanbuden sänds till flera köpare. Skogsvårdsföreningen konkurrensutsätter alla virkesköpare i regionen och lägger stämplingsposten till försäljning på webbplatsen Puumarkkinat.fi om du så önskar.
 6. Prisjämförelsen görs med beaktande av kvalitetsfordringar, minimidiametrar och stockarnas längder. Det är också viktigt att utreda hela partiets försäljningsvärde. Skogsvårdsföreningen hjälper till med prisjämförelsen.
 7. Bekanta dig noggrant med virkeshandelskontraktet (avverkningskontraktet). Kom ihåg att läsa den tryckta texten.
 8. Alla sortiment som är föremål för affären bör nämnas i kontraktet. Kontrollera också att specialvirke och en uppskattning av dess volym nämns i avtalet.
 9. Kräv att virkets mått- och kvalitetsfordringar ges som bilaga till virkesförsäljningskontraktet om dessa inte ges i kontraktet.
 10. Sortimentens enhetspriser är slutliga om det inte i tilläggsuppgifterna nämns något om priskorrigeringar som skall göras i efterhand, till exempel kvalitetsersättningar.
 11. Det är tryggast att överförandet av äganderätt sker ”vid betalning".
 12. Ett år är i regel en tillräcklig drivningstid.
 13. Mätmetoden avtalas i samband med affären.
 14. Köpare och säljare kan komma överens om betalningstidtabellen.
 15. Alla särskilda krav skall tecknas upp i tilläggsvillkoren, så som sommar- eller vinteravverkning, bekämpning av rotticka, naturvärden, lagerplatser, användning av vägar o.dyl. Muntliga överenskommelser är ofta föremål för tolkningar.
 16. Donera av virkeslikviden den frivilliga säljfrämjande avgiften för Finlands Skogsstiftelse. Titta på videofilmen om den frivilliga säljfrämjande avgiften här.
 17. Kontrollera alla punkter i kontraktet innan du skriver under.
 18. Drivningen och mätningen övervakas redan under arbetets gång, men senast före det slutliga mätresultatet godkänns.
 19. Mervärdesskatten skall betalas till och med slutet av februari följande år.

Virkesaffärer kräver yrkesskicklighet. Det finns inga gemensamma rekommendationer för virkesförsäljningsavtal och man kan skilt komma överens om alla detaljer i avtalet.

2024 © Skogsvårdsföreningarna