Vuosi 2021: monta rautaa tulessa metsänomistajien edunvalvonnassa

20.1.2021

MTK:n metsäedunvalvontatyössä alkanut vuosi näyttää kiireiseltä. Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola ennusti metsäkeskustelun jatkuvan vilkkaana ja puukaupan vaihteluiden nopeina. Myös metsäpolitiikassa taisteluita käydään monella rintamalla.

EU-lainsäädäntöön vaikuttaminen ilmasto- ja metsäpolitiikassa jatkuu. Siellä on työn alla lukuisia mahdollisesti metsätalouteen vaikuttavia lainsäädäntöhankkeita, joihin yhdessä eurooppalaisten kollegojemme kanssa vaikutamme siten, että Suomelle ja suomalaisille metsäomistajille ei aiheudu haittaa, kuten lisäbyrokratiaa metsätaloutensa harjoittamiselle.

Kotimaan metsäpolitiikassa joutoalueiden metsitystuki tuli voimaan tämän vuoden alusta. Uuden kemera-tukijärjestelmää seuraavan Metka -tukijärjestelmän valmistelu on työllistänyt viime syksystä alkaen, mutta kohta alkaa olla valmista. Uudet PEFC-sertifiointikriteerit ovat myös loppusuoralla.

Erityisen paljon on edunvalvonnalla työsarkaa maankäyttö- ja ympäristölainsäädännön parissa. Lunastuslain uudistus ei ole edennyt. Maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain uudistukset taas ovat etenemässä, mutta metsänomistajien kannalta ei niin toivottavaan suuntaan. Mutta valmistelutyöhön vaikutetaan aktiivisesti, joten perästä kuuluu. Myös maaseudun infrastruktuurista, kuten teistä ja tietoyhteyksistä, huolehtiminen on vahvasti MTK:n agendalla.

Puumarkkinoilla vaihtelu jatkuu ja markkinoita kannattaa seurata aktiivisesti. Kuukausittaiset puumarkkinakatsaukset sekä kattava tietopaketti markkinahinnoista ja -näkymistä löytyvät osoitteesta www.mtk.fi/puumarkkinat. Puun käytön suhteen seurataan tarkalla silmällä uusia tehdasinvestointeja sekä myös mahdollisia tehtaiden sulkemisia.

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenille vuosi 2021 tuo muutoksen myös jäsenmaksuun. Jäsenmaksun ulkoasu ja tilinumero muuttuvat. Jäsenmaksulaskut lähetetään tästä eteenpäin kootusti valtakunnallisesta jäsenpalvelurekisteristä. 

Oiva-jäsenportaali avautuu jäsenille helmikuussa. Sinne kirjaudutaan mtk.fi -sivulta, kuten MTK:n jäsensivuille aiemmin. Jäsenportaalissa pääsee mm. tarkastelemaan omia jäsentietojaan, tilaamaan sähköisiä uutiskirjeitä sekä ilmoittautumaan järjestön koulutuksiin ja tapahtumiin.