Puumarkkinakatsaus: puukauppa ja hakkuut viriävät syksyä kohti

16.9.2020

Puukauppa ja hakkuut viriävät syksyä kohti ja kemiallisen metsäteollisuuden murros vauhdittuu.

Alkusyksy on puukaupan ja hakkuiden aikaa. Puukauppa lähti viriämään kesälomien jälkeen perinteiseen tapaansa. Yksityismetsien hakkuumäärät ovat olleet hieman kasvussa alkuvuoden jälkeen ja hakkuuaikomuksetkin ovat nousseet viikoittain. Puukaupan valopilkkuina ovat jatkaneet kuusitukki ja energiapuu.

 

Toisaalta viestit paperiteollisuudesta ovat olleet huolestuttavia. Paperituotteiden kysyntä on romahtanut koronatilanteen seurauksena. Selluntarpeen paperin valmistamiseen ennakoidaan laskevan, mikä vaikuttaa metsänomistajien kuitupuunkin kysyntään. Mekaanisen metsäteollisuuden sahatavaran kysyntä on jatkunut melko vahvana ja vientihinnat ovat edelleen nousseet. Paikoin koronatilanne on lisännyt huomattavasti tee-se-itse rakentamista. Toivoa sopii, että puurakentamisen hyvä vire saadaan säilytettyä talouden elvytysvaiheessakin.

 

Paperiteollisuus ahdingossa, mitä tilalle?

Puun ostot alkoivat elpymään odottavissa tunnelmissa heinäkuun jälkeen. Puun hinnat ovat myös hieman toipuneet. Kuusitukin hyvä menekki on yllättänyt ja uusimmat tilastot näyttävätkin sahatavarakaupan piristyneen edelleen kesän aikana. Sahatavaran vientihinnat ovat nousseet, joskin alkuvuodesta oltiin vientihintojen osalta alhaisella tasolla. Sahateollisuudessakin on edelleen epävarmuutta, vaikka tilanne onkin parantunut.

 

Kemiallisen metsäteollisuuden osalta lopputuotteiden hinnat ovat sen sijaan jatkaneet laskua. Tällä hetkellä globaaleissa hinnoissa vaikuttavat myös valuuttojen heilahtelut voimakkaasti. Koronakriisi on vaikuttamassa ratkaisevasti kemiallisen metsäteollisuuden murrokseen etenkin paperin tuotannon osalta. Paperiteollisuuden ahdinko kärjistyi tietoon UPMn Kaipolan tehtaan lakkauttamisesta. Siellä tuotanto ajetaan alas Suomen viimeisimmän sanomalehtipaperinkin osalta vuoden loppuun mennessä. Tämä kertoo karulla tavalla paperituotannon murroksesta. Positiivisemmin siitä kertoo toisaalta Stora Enson Oulun paperitehtaan muutostöiden viimeistely pakkauskartongin tuotantoon. Valitettavasti tuotannon muutostyöt eivät käy kädenkäänteessä.

 

Paperiteollisuuden tuotanto on ollut jo pitkään aleneva, mutta nyt nähtävä vähennys on mittava. Paperintuotanto väheni Suomessa ensimmäisen puolen vuoden aikana yli neljänneksen viime vuoteen verrattuna. Suomessa on vielä merkittävää paperintuotannon kapasiteettia, vaikka tuotanto on korvautunutkin kiitettävästi kartongilla ja sellulla. Lisäksi on innovatiivista tuotekehitystä esimerkiksi sellusta valmistetulle tekstiilikuidulle. Energiapuolellakin puulle on nähtävissä kysyntää, kun turvetta ja kivihiiltä korvataan uusiutuviin ratkaisuihin. Vaikka kuitupuun käyttö hetkellisesti vähentyy, säilyy se silti korkeampana kuin tukki- tai energiapuun käyttö ja mahdollistaa näin metsänhoidollisten harvennusten toteuttamisen. Kuitupuusta jalostettavia tuotteita toivoisi olevan tulevaisuudessa monipuolisesti.  

 

Omasta metsänhoitoyhdistyksestä löytyy apu puukauppaan

Metsänomistajan kannattaa aloittaa puukaupan valmistelu ottamalla yhteyttä oman metsänhoitoyhdistyksen alueneuvojaan. Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat asiantuntija-apua puukauppaan kilpailuttamalla ja vertailemalla tarjoukset sekä toteuttamalla korjuun valvonnan. Metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppa tarjoaa avaimet käteen ratkaisun, jossa kilpailutuksen lisäksi metsänomistajan oikeusturvan ja edunvalvonnan toteutuminen on otettu huomioon.  

 

Puumarkkinatilanne vaihtelee paljon alueittain. Omasta yhdistyksestä löytyy viimeisin tieto alueen puumarkkinatilanteesta. Oman yhdistyksen neuvoja tuntee myös paikalliset olosuhteet erityispiirteineen. Puukaupan ja metsänhoitotöiden käynnistäminen metsänhoitoyhdistyksen avustuksella on metsänomistajan etujen mukaista.

 

Yhteistyöterveisin

 

Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

kalle.karttunen@mtk.fi

Puh. 044 373 9377

 

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta sekä myös viimeisimmät PTT:n ennusteet, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat