Metsänomistajien näkemyksiä metsä- ja luontotiedosta

27.8.2021

MTK selvitti kesän aikana metsänomistajien näkemyksiä metsä- ja luontotiedosta. Tutkimuksen mukaan hieman yli puolet metsänomistajista on hyödyntänyt avointa metsä- ja luontotietoa. 

Käytettyjä palveluita ovat metsään.fi-palvelun lisäksi maastokarttasovellukset sekä OmaMetsä- ja metsäselain-palvelut.

Yli puolet metsänomistajista piti nykyisin saatavissa olevia tietokohteita tärkeinä ja metsänomistajat olivat kiinnostuneita myös joistakin uusista tietokohteista. Kiinnostusta löytyi sekä luontoon ja virkistyskäyttöön että talouden seurantaan liittyen. Tiedot haluttiin joko metsään.fi-, OmaMetsä- tai Metsäselain-palveluun.

Metsänhoitoyhdistys sai eniten ääniä metsä- ja luontotiedon keräämisen hyväksyttävyydessä jättäen taakseen metsäkeskuksen ja muut viranomaiset sekä myös metsäyhtiöt ja järjestötoimijat.

Avoimesta metsä- ja luontotiedosta on ollut hyötyä vajaalle puolelle metsänomistajista, mutta haittaa vain harvalle. Metsä- ja luontotieto on lisännyt metsänomistajien kiinnostusta omiin metsiinsä. Avoin metsä- ja luontotieto ei juuri ole lisännyt metsäalan toimijoiden yhteydenottoja metsänomistajiin, vaikka metsäalan toimijoilla olisi tähän edellytykset. Vain neljäsosa metsänomistajista pitää metsä- ja luontotiedon avoimuutta kaikille hyvänä asiana.

Pasi Mäkelä, kesäharjoittelija, MTK:n metsälinja