Metsänomistajat tyytyväisiä yhdistysten palveluihin mutta tyytymättömiä puun hintaan

29.9.2020

Tuoreen Metsätutka-kyselyn mukaan noin 30% vastaajista aikoo myydä puuta ensi vuonna. Puunmyyntiin vaikuttavista tekijöistä edelleen tärkeimpänä mainittiin metsänhoidolliset syyt ja seuraavaksi tärkeimpänä hintataso.

Enemmistö metsänomistajista ei ole tyytyväisiä puun hintaan. Kuitupuun hintoihin ollaan tyytymättömämpiä kuin tukkipuun hintoihin.  Hintatason vastaajat arvioivat säilyvän tänä vuonna pääosin alkuvuoden tasolla. Noin kolmasosa arvioi, että tukki- ja kuitupuulla on painetta alaspäin, mutta energiapuulla vastaavasti ylöspäin. 

Suurin osa metsänomistajista arvioi hintatason vähintään säilyvän entisenä tai nousevan hieman ensi vuonna.

Edelleen vähän reilu puolet puukaupoista tehdään metsänhoitoyhdistysten valtakirjakaupalla tai avustuksella. 

Halutuimmat metsänhoitoyhdistyksen palvelut ovat vuodesta toiseen puun hinnoista tiedottaminen sekä leimikon kilpailuttaminen ja tarjousten vertailu sekä puukaupassa avustaminen. Metsänhoitoyhdistysten suositteluindeksi on nousussa ja yleisesti ottaen yhdistysten palveluihin oltiin tyytyväisiä. 90% vastaajista kertoi, että metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöön saa helposti yhteyden.

Lisätietoja: Tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen, MTK