Metsänomistajat turvasivat monimuotoisuutta entistä ahkerammin

12.2.2021

Luonnonsuojelun rahoitusta nostettiin hyvin tuloksin. METSOn tavoitteet 2020 ylitettiin pysyvässä suojelussa (ELYt). Metsäkeskuksen myöntämissä ympäristötuissa kasvua oli 50 %. 2021 jatkuu samoissa merkeissä. ELY:issä kokonaistavoitteet saavutetaan vuoteen 2025 mennessä. Metsäkeskuksessa tavoitteet eivät toteudu, vaan rahoitus pitäisi tuplata.

Suomalaiset metsänomistajat suojelivat viime vuonna pysyvästi noin 5 500 hehtaaria metsää METSO-ohjelman kautta. Lisäksi kymmenvuotisten ympäristötukisopimusten avulla turvattiin metsäelinympäristöjä noin 3 500 hehtaaria ja yksityismetsissä tehtiin luonnonhoitotöitä yli 128 hehtaarilla. METSO-ohjelma on vapaaehtoisuuteen perustuva suojeluohjelma, jonka kautta metsänomistajat voivat suojella metsänsä korvausta vastaan. Lisäksi ohjelmassa toteutetaan luonnonhoitoa ilman maanomistajalle aiheutuvia kuluja.

METSO-ohjelman tavoitteena on perustaa 96 000 hehtaaria uusia suojelualueita vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi tavoitteena on sopia ympäristötukisopimuksia ja tehdä luonnonhoitotöitä 82 000 hehtaarille talousmetsää.

Vuoden 2020 loppuun mennessä suojelutavoitteesta oli saavutettu 82 prosenttia eli 79 052 hehtaaria. Luonnonhoidon ja metsätalouden ympäristötuen tavoitteesta oltiin saavutettu 63 prosenttia eli 51 486 hehtaaria. Vuonna 2020 maanomistajille maksettiin korvauksia monimuotoisuutta turvaavista toimenpiteistä yhteensä 43,4 miljoonaa euroa. Suojeltuihin hehtaareihin lasketaan mukaan 13 000 hehtaaria Metsähallituksen entisiä talousmetsiä, jotka siirrettiin vuonna 2014 luonnonsuojeluun.

Vapaaehtoisen suojelun rahoitus lisääntyi

Eduskunta suuntasi viime vuoden lopulla lisää rahaa metsiensuojeluun. METSO-ohjelma sai kahdeksan miljoonan euron lisärahoituksen kohteiden pysyvään suojeluun ja 2,5 miljoonan euron lisärahoituksen ympäristötukisopimuksiin ja luonnonhoitohankkeisiin. Lisäksi vanhojen metsien suojeluun panostetaan erillismäärärahalla Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten alueella. Pysyvään suojeluun saatiin vuonna 2020 noin 800 hehtaaria enemmän kuin vuonna 2019. Suojelupinta-ala kasvoi ennätyksellisen paljon Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueilla.  

Ympäristötukisopimuksia solmittiin ennätyksellisen paljon

Kymmenvuotisia ympäristötukisopimuksia solmittiin vuonna 2020 lähes 50 prosenttia suuremmalle pinta-alalle kuin vuonna 2019. Suuri kasvu johtui rahoituksen lisäämisestä sekä Suomen metsäkeskuksen erityisestä panostuksesta METSO-ohjelmaan. Ympäristötukisopimusten pinta-ala kasvoi eniten Lapissa, Etelä-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa.