Kirjanpainajamäärät kasvussa

03.8.2022

Kirjanpainajat ovat runsastuneet alkukesän jälkeen monella seurantapisteellä Etelä- ja Keski-Suomessa. Metsänomistajien kannattaa tarkkailla erityisesti uudistusalojen reunakuusikoita, tuulenkaatojen lähistöjä ja aiempien vuosien lumituhoista kärsineitä kuusikoita.

Ensimmäinen sukupolvi kuoriutui lämpösummatarkastelun perusteella heinäkuun puolen välin tienoilla ja osin ennen sitä, tiedottaa Luonnonvarakeskus Luke (27.7.2022).

Kirjanpainaja on noin puolen sentin mittainen kaarnakuoriainen, joka esiintyy koko maassa. Erityisesti Etelä-Suomen vanhat kuusikot ovat alttiita kirjanpainajatuhoille kannan runsastuessa. Tuhoalueet ovat Suomessa olleet vielä kohtuullisen pieniä, mutta tilannetta seurataan, sillä Keski-Euroopassa hyönteistuhojen vaikutukset ovat olleet suuria.

Lämpimän kesäkuu suosi hyönteistä ja Luken feromoniseurannan pyydyksiin on kertynyt suuria määriä kirjanpainajia.

- Korkeimmat saaliit tähän mennessä ovat tulleet perinteen mukaan Etelä-Suomesta, mutta niin sanottu riskiraja (15 000 kirjanpainajaa per pyydysryhmä) on rikottu jo Keski-Suomen pohjoisosissakin, Ähtäri-Äänekoski -korkeudella. Tämä on uutta tässä vaiheessa kesää verrattuna aiempien seurantojen tuloksiin, kertoo kirjanpainajaseurantaa Lukessa koordinoiva tutkija Tiina Ylioja.

Kirjanpainajat hyötyivät vuoden 2021 kuumasta kesästä. Tuolloin talvehtimaan jäi suuri kirjanpainajakanta, mikä näkyy nyt korkeampina saalismäärinä myös aiempaa pohjoisemmassa.

Ylipäätään tiedetään, että kirjanpainaja hyötyy lämpenevästä ilmastosta Suomessa. Tätä silmällä pitäen metsätuholakia kiristettiin 1.1.2022 alkaen liittyen kuorellisen kuusipuutavaran poiskuljetukseen metsästä. Poiskuljetuksen aikarajoja aikaisestettiin tavoitteena ehkäistä kirjanpainajan aiheuttamia tuhoja. Kuluvan kesän perusteella näyttää siltä, että metsätuholakiin vuoden alussa tehdyt kiristykset kuorellisen kuusipuutavaran poiskuljettamiseen olivat tarpeellisia.

Toiminnanjohtaja Suvi Kokkola Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaasta kommentoi tilannetta yhdistyksen toiminta-alueella: ”Kirjanpainajien vuoksi on tehty hakkuita. Lisäksi joihinkin riskipaikkoihin on tehty puunmyyntisuunnitelmat valmiiksi siltä varalta, että kirjanpainajat iskisivät. Näitä ei välttämättä kuitenkaan nyt hakata.”

Metsänomistajan kannattaa tarkkailla varttuneita kuusikoita merkkien varalta, sillä kirjanpainaja aiheuttaa puun kuolemisen kohtuullisen nopeasti, jopa saman kasvukauden aikana. Kirjanpainaja voikin aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita metsänomistajalle, sillä kirjanpainajan tuhoama puusto kelpaa enää polttopuuksi.

”Metsänomistajien kannattaa tarkkailla erityisesti uudistusalojen reunakuusikoita, tuulenkaatojen lähistöjä ja aiempien vuosien lumituhoista kärsineitä kuusikoita” Kokkola neuvoo ja jatkaa ”Yksittäisistä kuolleista puista kannattaa irrottaa kuorta ja katsoa syömäkuviosta, onko kyseessä kirjanpainaja. Kirjanpainajan jäljiltä löytyy myös rungon päältä pieni reikä, jossa on sahanpurua, ellei sade ole vielä huuhtonut sitä pois.” 

Kirjanpainajan jälkiä havaitessa kannattaa ottaa yhteyttä metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijaan.