Kedot tarjoavat kodin monelle harvinaisellekin lajille

16.6.2020

Kauniit kukkakedot ilahduttavat satunnaista ohikulkijaa, mutta samalla ne tarjoavat ruokaa laiduneläimille sekä kodin monille luonnon pienille elilöille. Monimuotoiset kedot vaativat tarkkaa huolenpitoa.

Kontolan tilalla Perniössä on harjoitettu luonnonmukaista viljelyä vuodesta 1993 lähtien. Viljelykierrossa heillä on aina nurmea, jossa osalla laiduntaa lampaita ja osa korjataan nykyisin naapurin toimesta rehuksi.

Pikkuhiljaa eläkkeelle siirtyvien Teija ja Timo Mussaaren tilan 17 hehtaarista suurin osa on luonnonmukaisessa maisemanhoidossa. Puolet alueista on perinnebiotooppialueita ja maakunnallisesti arvokkaita perinnemaisemia. Omat lampaat tilalta lähtivät vuonna 2016, nyt laitumilla laiduntaa naapurin lammaskatras.

Kedoilla luonnon monimuotoisuus kukoistaa

– Kuivin ketoalueemme on muutama kymmenen aaria. Se on kauneimmillaan kesä- ja heinäkuussa. Keväisin siellä kukkii esimerkiksi linnunherne, kevätleinikkejä, kevätkynsimö ja siankärsämöt. Osa niistä ei ole muualla enää kauhean yleisiä. Kesän aikana siellä alkavat kukkia kissankellot, keltamatarat, ketoneilikat, poimulehdet ja monen näköiset muut kasvit. Kosteammilla niityillä on valtavat määrät kukkia ja korkeampaa kasvillisuutta. Siellä on esimerkiksi enemmän isompia kellokukkasia kuten harakankelloa ja kurjenkelloa, Timo Mussaari kuvailee.

Laidunnus ylläpitää ketoja

– Meillä kedot ovat perinteisen maankäytön myötä syntyneitä. Jos suunnittelee omalle tilalleen ketoja, kannattaa hyödyntää etenkin niitä alueita, joilla on joskus ollut karjaa tai laidunnusta. Vanhoja laidunalueita ja metsäniittyjä ennallistamalla keto- ja niittykasvillisuus hiljalleen taas herää, Mussaari vinkkaa.

Lammas on sopiva laiduneläin ketojen hoitajaksi. Se on kevyt ja syö eri tavalla kuin nauta tai hevonen. Mussaarin tilalle lampaat on vuokrattu naapurilta, jonka kanssa on sovittu, milloin lampaat käyvät milläkin alueella. Laidunnus ei siis välttämättä edellytä omia eläimiä.

Kedot tarjoavat ruokaa laiduneläimille, ja sitä kautta myös säästöjä rehukuluissa. Luonnon ja maisemanhoidon tuki, johon kuuluu myös perinnebiotoopit, kattaa muita Mussaarin kedon ylläpitokustannuksia melko hyvin. Keto sijaitsee osana isompaa laidunkokonaisuutta.

Kedoilla tärkeää on laidunpaine eli kuinka kauan tai kuinka paljon eläimiä on tiettynä hetkenä. Ylilaidunnusta on vältettävä.

Maaseutumaiseman helmiä

Kauniit ja värikkäät ketoalueet ilahduttavat myös ihmisiä.

–  Usein huomaa, kun ohiajavat autot hidastavat ketojemme kohdalla. Lähiseudun väkeä on käynyt myös ihastelemassa, ja ympäristöä on kehuttu kauniiksi ja hienosti hoidetuksi. Kyllähän se mieltä lämmittää, Mussaari hymyilee.

Jami Lauttalammi

 

Katso muut Pörriäisbingon osat