Conifer Consulting Oy ja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo yhteistyöhön

11.8.2020

Conifer Consulting Oy ja Mhy Etelä-Savo allekirjoittivat sopimuksen metsien hoidosta. ”Voimme keskittyä omiin vahvuuksiimme salkun hoidossa, kun metsätyöt toteutetaan paikallisen metsäammattilaisen toimesta vuosittain”, kertoo Conifer Consulting Oyn toimitusjohtaja Mikael Beck.

Conifer Consulting Oy ja Mhy Etelä-Savo allekirjoittivat sopimuksen metsien hoidosta heinäkuun alussa 2020. Conifer Consulting Oyn toimitusjohtaja Mikael Beck kertoo, että yhtiö hallinnoi yhteensä yli 30.000 hehtaarin metsäomaisuutta mikä jakaantuu useampaan institutionaaliseen asiakkaaseen. Yhtiön tavoitteena on saada metsien hoitoon toimija, jolla on laaja, koko maan kattava palveluverkosto sekä yhteydet paikallisiin työresursseihin. ” Voimme keskittyä omiin vahvuuksiimme salkun hoidossa, kun metsätyöt toteutetaan paikallisen metsäammattilaisen toimesta  vuosittain”. Beckillä on myönteistä kokemusta mhy-kentän palveluista ja tämä toimi ajurina asioista sopimiselle. Toimintamallia testataan aluksi Mhy Etelä-Savon ja myöhemmin Mhy Keski-Suomen alueilla. Toimintamallin hioutuessa on mahdollista tehdä koko maan kattava yhteistyösopimus.

Mhy Etelä-Savon johtaja Petri Pajunen kertoo, että Mhy on kehittänyt palvelujaan aktiivisesti ja on tärkeää, että erilaiset uudet metsänomistustavat otetaan huomioon palvelutarjonnassa. Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:n suurasiakkuuksista vastaava kehittämispäällikkö Harri Huupponen kertoo yhteistyön Conifer Consulting Oy:n kanssa olevan hyvin monipuolista, luottamuksellista ja uusia ajatuksia ruokkivaa. ”On hienoa tehdä yhteistyötä tahon kanssa, jolla on aito halu edistää monipuolista metsien käyttöä. Metsänhoitoyhdistykset ovat juuri tähän metsänomistajan etujen valvojana oikea taho”.

 

Lisätietoja:

Petri Pajunen, Mhy Etelä-Savo p. 040 776 6212

Mikael Beck, Conifer Consulting Oy p. 0400 618859

Harri Huupponen, MHYP Oy, p. 044 5550481