Virkeshandelsöversikt september 2023

Konjunkturerna växlar, men skogsägandet består. De finländska privataskogsägarna täcker med sin virkesförsäljning merparten av skogsindustrins virkesbehov . Skogsägare är vana vid fluktuationer i konjunkturcykeln, externa krav och pressade situationer.

Skogsmarschen påminner oss om skogsägarnas roll

Sanningen är att virkesmarknaden idag är helt marknadsdriven. Det finns nu en sund konkurrens och mångsidighet på virkesmarknaden. Det lönar sig att konkurrera och att göra virkesförsäljningen i rätt tid. Månadens höjdpunkt i den här virkesmarknadsöversikten är Skogsmarschen, som påminner oss om skogsägarnas betydelse som väktare av vårt nationella arv.

Virkespriset bestäms av tillgång och efterfrågan på marknaden. Virkespriset är mycket viktigare för skogsägarnas lönsamhet än det är för skogsindustrin, till exempel vid produktion av pappersmassa. Skogsägaren kan inte påverka efterfrågan på pappersmassa eller prisutvecklingen på världsmarknaden.

Priset på cellulosa har sjunkit sedan början av året på grund av en svagare global efterfrågan. Å andra sidan har kapacitetsbegränsningar hos bruken haft en snabb effekt. Lagren har minskat och priserna har börjat stiga igen. Det kommer att finnas en fortsatt efterfrågan på cellulosaprodukter. Konjunkturnedgångar är fortfarande en del av marknadsekonomin och skogssektorn. Skogssektorn minskar produktionen, men ny kapacitet tas också i drift. Efterfrågan på trä kommer att fortsätta att öka. Behovet av trä kommer också att drivas av energiindustrins behov. Energivirke har därför blivit en riktig virkesråvara och på vissa håll betalas ett högre rotpris än för massaved.

Hur kan skogsägare påverka sitt ekonomiska resultat? Lönsamheten i skogsägandet beror på god skogsvård utförd i rätt tid och på tidpunkten för och anbudsförfarandet vid virkesförsäljning. Skogsvård upprätthåller friska, ekonomiskt produktiva skogar. Det kan vara svårt att planera virkesförsäljningen så att den sammanfaller med pristoppar, men den bör läggas ut på anbud oberoende av den ekonomiska cykeln. För närvarande finns det mycket stora skillnader mellan virkesköpare, så fördelarna med konkurrensutsatta anbudsförfaranden är betydande. Det är värt att överväga om det är meningsfullt att binda sig till en enda köpare, senast när den andra köparen betalar betydligt högre priser än vad skogsägaren skulle få genom att binda sig till eventuella tilläggstjänster och bonusar i virkeshandeln. Det är inte meningsfullt att binda sig till en enda köpare under någon konjunkturcykel.

Ett rättvist timmerpris kommer att upprätthålla god skogsvård på lång sikt. Just nu finns det möjlighet till skogsvårdande avverkning, när det finns en efterfrågan på klenvirke. God skogsvård och rättvis timmerhandel ligger i alla parters intresse.

Månadens faktaruta:

Skogsmarschen uppmärksammas runt om i Finland under vecka 37 (11 september - 17 september). Under veckan förs skogsvårdens roll i det finländska samhället fram, i synnerhet skogens mångsidiga användning. Det kommer att finnas en mängd olika regionala evenemang under Skogsmarsch-veckan, så det är värt att kontrollera vad som händer i ditt område och i din lokala skogsvårdsförening. På sociala medier kan du hitta innehåll som rör Skogsmarschen på MTK:s, SLC:s och skogsvårdsföreningarnas Skogsägarna-kanaler. Dessutom kan skogsägare dela innehåll om sina egna skogar under veckan med hjälp av #skogsmarsch2023 och #metsämarssi2023.

Aktuell statistik om virkesmarknaden och skogsindustrin, prisstatistik från skogsvårdsföreningarnas fullmaktsförsäljning och Statistikcentralens veckostatistik om virkeshandeln finns på https://www.mtk.fi/puumarkkinat.

Kalle Karttunen, forskningschef
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK ry
Översättning: Anders Portin, SLC

2024 © Skogsvårdsföreningarna