Virkeshandelsöversikt november 2022

Virkeshandeln blev livligare på hösten, men under de senaste veckorna har handeln varit mycket måttlig. Speciellt underutbudet på massaved har för sin del förbättrat prisnivån vecka för vecka. Å andra sidan har priset på massaved globalt sett stigit ännu mera. Detta syns i den stora ökningen av priset på importerat virke.

Metsänomistaja voi suojella halutessaan metsänsä eri tavoin.

Priset på massaved försätter stiga.

Efter årtionden håller skogsägarens ställning på virkesmarknaden på att förbättras

Håller det årtionden långa överutbudet på massaved på att lätta? Detta borde granskas genom att undersöka förhållandet mellan skogstillgångar och efterfrågan. Den största förändringen är att användningen av inhemskt virke ökat markant i takt med att importen från Ryssland slutat och att energibruket ökat. Även den traditionella användningen av massaved kommer att öka tack vare de nya investeringarna. Är det månne första gången i historien då skogsägare håller på att få en rättvisare position även på massaveds marknaden?

Enligt förhandsinformation från den kemiska skogsindustrins exportstatistik för september månad är exportvärdet för papper och kartong över en fjärdedel samt för cellulosa en tredjedel högre jämfört med ifjol. För detta år har skogsindustrin gett positiva resultatvarningar och delvis publicerat bästa kvartalsresultat genom tiderna. De tre största skogsbolagen har sedan årets början gjort ett resultat på över 4 miljarder euro. Under denna tid har utgifterna för virkesanskaffningen uppgått till ca 2,5 miljarder euro.

Internationella företag har kapacitet att använda sin marknadenställning på både slutproduktsmarknaden som i virkesanskaffningen effektivt. Priset på massaved har reellt sett sjunkit under flera årtionden. Marknaden har inte från skogsägaren synvinkel fungerat rättvist. Håller trenden för massavedspriset äntligen på att svänga?

Marknadsläget fortsatt exceptionellt bra för skogsägaren

Skogsägare kan förbereda sig på en synnerligen god efterfrågan genom att förbereda objekt till försäljning. Före snön kommer kan det vara bra att ta en sväng i skogen och fundera på potentiella objekt till försäljning eller i behov av skötsel. Högst på prioriteringslistan bör ju vara objekt som är i akut behov av skötselåtgärder, till exempel täta gallringsobjekt. Senare gallringar och slutavverkningar har inte en lika akut tidtabell.

I skogen är det klokt att hålla ögonen öppna även för skogsskador eftersom dessa ställvis har ökat märkbart. Objekt som blivit skadade kan det vara klokt att lägga först på försäljningslistan. Utsikterna för virkeshandeln är ljusa även i fortsättningen, eftersom det exceptionellt goda virkeshandels läget värkar, enligt prognoserna, fortsätta även nästa år.

Då det blir aktuellt med virkeshandel är det viktigaste konkurrensutsättning. Genom att konkurrensutsätta objektet får du veta den värkliga prisnivån just nu. Det lönar sig alltid att öka sin egen kunskap om virkeshandel och det rådande läget eftersom ett beslut om virkesaffär kräver kunskap och det är alltid skogsägaren som gör det slutliga beslutet.

Skogsvårdsföreningarna hjälper både stora som små virkesförsäljare

Skogsvårdsföreningarna är till för både stora som små skogsägare. Föreningarnas virkeshandelstjänster lämpar sig för alla skogsägare. Skogsvårdsföreningarna följer med skogsbolagens kapningsdata samt prisnivå. Med dessa går konkurrensutsättningen av virkesaffärer smärtfritt.

Skogsägaren får en rapport om konkurrensutsättningen där anbuden gjort kommensurabla. Skogsägaren får själv göra det slutliga beslutet om affären. I beslutet är de bra att ta i beaktan det dåvarande marknadslägets prisnivå. Det lönar sig för skogsägaren att sätta en viss prisnivå som målsättning för varje enskild affär. Ifall skogsägaren inte är nöjd med prisen kan denne låta bli att godkänna anbuden eller ge ett motbud. Hela processen bör vara smidig och lät åt säljaren. Samtidigt bör säljaren känna att denne får tillräckligt med hjälp för en lyckad virkesaffär. Genom att sköta konkurrensutsättningen genom Skogsvårdsföreningen kan skogsägaren vara säker på att man är på skogsägarens sida från början till slut.  De virkeshandelstjänster som skogsvårdsföreningarna erbjuder har ju blivit allt populärare.

Kalle Karttunen, forskningschef

Virkeshandel information

Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Genom att beställa nyhetsbrev får du till din e-post infobrev om våra evenemang, aktuella skogsnyheter samt virkeshandelsläget och virkespriser.

Beställa nyhetsbrev

2024 © Skogsvårdsföreningarna