Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit 2020

Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit

Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit järjestetään marraskuussa 2020. Äänestysaika 4.-25.11.2020.

 

Vaalien tarkoitus

Valtuustojen jäsenet ovat etulinjassa päättämässä siitä, miten yhdistykset palvelevat jäseniään ja minkälaisia palveluita yhdistykset tarjoavat.

Metsänhoitoyhdistyslain (534/98, 15§) mukaan jäsenet ehdottavat ja valitsevat vaaleilla edustajat ‒ eli valtuutetut ‒ valtuustoon, joka käyttää jäsentensä päätösvaltaa. Valtuutettujen ja varavaltuutettujen tulee olla yhdistyksen jäseniä. Yhdistyksen valtuustoon valitaan edustajat vuosiksi 2021-2024.

Mhy-vaalit äänestysaika 4.-25.11.

Kuka saa äänestää

Metsänomistajuudelle ja jäsenyydelle tilanne 1.1.2020 on tärkeä. Yhdistyksen vaalikelpoisia jäseniä ovat metsää kalenterivuoden alkaessa omistaneet henkilöt tai yhteenliittymät.

Yhtymällä, yhteisöllä, yhteisetuudella tai puolisoilla yhteensä on kullakin yksi ääni käytettävänään.

Jos jäsen eroaa vuoden aikana, jäsenyys kuitenkin päättyy, kun eroilmoitus saapuu yhdistykselle. Jäsenyydestä eronneilla metsänomistajilla ei ole äänioikeutta tai vaalikelpoisuutta, jos eroaminen on tapahtunut ennen äänioikeusrekisterin vahvistamista.

Katso video: Metsänomistajan tarina

Hiihtäjä Perttu Hyvärinen on ollut metsänomistaja ja metsänhoitoyhdistyksen jäsen neljä vuotta. Katso videolta Pertun tarina.