I skogsvårdsföreningarnas fullmäktige kan du påverka skogsbruket i ditt område

Skogsvårdsföreningarnas fullmäktigeval förrättas i november. Nomineringen av kandidater har redan öppnats – det lönar sig därför för varje skogsägare som är intresserad av skogarnas välfärd och skogsbruk i sitt eget område att gripa sig an.

Som de redan engagerade fullmäktigeledamöterna berättar finns det så många möjligheter att påverka som det egna intresset och kalendern tillåter.

"Fullmäktige spelar en stor roll som övervakare över skogsvårdsföreningens ekonomi och verksamhet, eftersom ju bättre skick föreningen är i, desto bättre kan den betjäna kunderna och ta hand om skogarna", betonar Mikko Tukeva som är fullmäktigeledamot i den österbottniska skogsvårdsföreningen Lakeus. ”Fullmäktiges arbete som möjliggörare av tjänster som utvecklas är oerhört viktigt.”

Det finns så många möjligheter
att påverka som det egna intresset
och kalendern tillåter.

Mikko är fullmäktigemedlem för första gången och berättar att medlemskapet också har öppnat andra möjligheter att påverka viktiga frågor, såsom främjandet av strukturutvecklingen och skogsbruket i det egna området. Mikko är med i mycket och agerar vid sidan av fullmäktigearbetet bl.a. som svf-representant för MTK:s skogsdirektion. Han betonar dock att själva fullmäktigearbetet inte fyller en radmedlems kalender.

"Alla har sin egen nivå för deltagandet. Fullmäktige är ett utmärkt ställe att växa och lära sig påverka." Du kan ställa upp som kandidat till fullmäktige för din egen förening genom att fylla i blanketten för förhandsinformation här.

Främjande av förändringens vindar för skogarnas bästa

Samma sak berättar Susanna Lahnamäki-Kivelä som har växt upp med föreningsverksamhet sedan hon var ung och som är fullmäktigeledamot i södra Mellersta Finland i Päijänne skogsvårdsförening, en förening som är verksam inom åtta kommuner. Susanna är nu med i fullmäktige för andra gången och berättar att hon hittar motivation från att som medlem kunna göra ett viktigt arbete för skogens samhälleliga betydelse.

”Fullmäktigearbetet är en pluralistisk och mångstämmig diskussion där skogsägarnas behov och mål definierar i vilken riktning tjänsterna utvecklas. I dag är inte skogen något som alla skogsägare känner till, och skogsvården kan till och med upplevas som en aning skrämmande. Föreningens uppgift är att hjälpa och erbjuda hjälp.”

Just därför behövs det fullmäktige-
ledamöter med olika utgångspunkter
och mål för skogsvården.

Susanna betonar att ett balanserat förhållningssätt till skogen är oerhört viktigt. Vid sidan om naturvärdena har skogarna också ett ekonomiskt syfte, och genom välplanerad, hållbar användning kan båda dessa föras framåt. Just därför behövs det fullmäktigeledamöter med olika utgångspunkter och mål för skogsvården.

”En diskuterande fullmäktige kan ta hänsyn till olika perspektiv och utmaningar och konstruktivt ta ställning till såväl skogspolitiken, marknaden, planläggningen, förändringen av verksamhetsmiljön som andra skogsfrågor.”

Det verkar dock finnas en slags människotyp på både Mikko Tukevas och Susanna Lahnamäki-Kiveläs önskelista när det gäller de nya fullmäktigesammansättningarna:

”Unga skogsägare och skogsägare i arbetsför ålder”.

Mikko berättar att han har märkt att de yngre generationerna är mer aktiva inom både virkeshandeln och skogsvården, och att de förstår att man hela tiden måste arbeta för skogens välfärd. Därför skulle de också kunna göra fullmäktige mer aktiva.

Susanna har också lagt märke till att skogsägarna i dag är på den äldre sidan. Kanske skulle det just nu vara ett bra tillfälle för yngre skogsägare att kliva in i fullmäktige för att lära sig, diskutera, växa och påverka.

Ungdomar, såsom skogar, är samhällets framtid och fullmäktigearbetet är meningsfull verksamhet som ökar kunskapen.

Ställ upp som kandidat till fullmäktige för din skogsvårdsförening här.

FAKTA
Skogsvårdsföreningarnas fullmäktigeval
Kandidatnominering: 3.6–2.10.2024
Omröstning: 6–27.11.2024
Mandatperiod: 4 år, 2024–2028
Fullmäktige: 52 st.
Ledamöter som väljs: c. 1400 st.

Alla medlemmar i skogsvårdsföreningen som har fyllt 18 år kan ställa upp som kandidat, även fjärrskogsägare.
Fråga mer från din egen förening: https://www.mhy.fi/sv/skogsvardsforeningar


2024 © Skogsvårdsföreningarna