Medlemsavgiften

Metsänomistajat -järjestön jäsenmaksu koostuu kahdesta osuudesta: paikallisen Metsänhoitoyhdistyksen osuudesta ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK:n) edunvalvontamaksusta.

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu on hehtaarien mukaan porrastettu tasamaksu, jonka suuruuden päättää vuosittain yhdistyksen valtuusto. MTK:n edunvalvontamaksu on 20 euroa (v. 2022).

Tarkista oman Metsänhoitoyhdistyksesi jäsenmaksu alta
Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Genom att beställa nyhetsbrev får du till din e-post infobrev om våra evenemang, aktuella skogsnyheter samt virkeshandelsläget och virkespriser.

Beställa nyhetsbrev

2024 © Skogsvårdsföreningarna