Energived

Via skogsvårdsföreningen får skogsägaren energivedsobjekt ut på marknaden. Energiveden levereras ofta till lokala värmecentraler eller andra köpare som använder energived. På objekt för vård av ungskog sköter vi drivningen av energived antingen manuellt eller maskinellt. På allt flera objekt tar vi också tillvara grenar och toppar, vilket förbättrar objektens lönsamhet. Drivning av grot och brytning av stubbar företas i huvudsak på granens slutavverkningsobjekt.

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning