Nuoren metsän hoidon kannustekilpailu

1.1- 31.12.2020

Kannustekilpailu taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon.

Metsänhoitoyhdistys Oulun seutu järjestää alueellaan vuoden 2020 aikana taimikon varhaishoitoa tai nuoren metsän hoitoa tehneiden kesken kannustekilpailun, jonka pääpalkintona arvotaan raivaussaha.

 

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Mhy Oulun seudun alueella v. 2020 Kemera- avustuskelpoista taimikon varhaishoitoa tai nuoren metsän hoitoa toteuttaneet metsänomistajat. Työn toteutus voi olla metsänomistajan itse tekemä tai metsänhoitoyhdistyksellä teettämä. Kemera- tuen hakeminen ja toteutuksen raportointi on täytynyt tapahtua metsänhoitoyhdistyksen kautta.

Lisätietoja: Johanna Piekkola puh. 040-5796225