MTK:n ja SLC:n luonnon monimuotoisuuden tiekartta julkaistiin – ”Tuhti paketti kohti käytännön askeleita”

Valtakunnallinen

Tiekartta on jatkumoa MTK:n luonnon monimuotoisuusohjelmalle ja SLC:n ympäristöohjelmalle. Tiekarttajulkaisu on laaja kokonaisuus, jonka tavoitteissa ja toimenpiteissä käsitellään yleistä järjestötoimintaa, toimintaympäristöä sekä monimuotoisuuden kannalta merkittäviä maatalous- ja metsäympäristöjen ominaisuuksia. Tutkimustiedon kokoamisesta ja tuottamisesta ovat vastanneet Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto sekä Pellervon taloustutkimus.

”Tänään julkaistu tiekartta ohjaa järjestöämme ja jäseniämme sekä koko suomalaista tuotantoketjua kohti monimuotoisempaa luontoa. Tiekartta toimii tutkittuun tietoon perustuvana ohjenuorana tulevaisuuden toimille”, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila kertoo.

Järjestöille oli jo tiekarttatyöhön ryhdyttäessä selvää, että teorian lisäksi tarvitaan käytäntöä. Siksi järjestöjen päättämissä tiekartan tavoitteissa ja toimenpiteissä korostuu toimeenpanokelpoisuus. Julkaisutilaisuus on lähtöviiva useiden vuosien toimeenpanolle. Tiekartan järjestötyön yksi kulmakivistä on järjestöjen jäsenille suunnattu kysely. Pelkästään metsänomistajakysely lähetettiin 9244 MTK:n jäsenelle ja 4814 SLC:n jäsenelle.

”Tutkijat, toimihenkilöt sekä luottamusjohto ovat jo tähän mennessä tehneet suuren työn tiekartan eteen. Tämä on tuhti paketti kohti käytännön askeleita, joten nyt on aika kääriä hihat”, Marttila kommentoi.

Tiekartan jäsenkyselyistä käy ilmi, että maataloustuottajista ja metsänomistajista yli 80 %:a pitää luonnon monimuotoisuuden turvaamista omassa toiminnassaan tärkeänä. Tiekartalle ja toiminnan kehittämiselle on siis tilausta. Tiekartan myötä MTK ja SLC tavoittelevat siirtymää, joka on järjestöjen sekä käytännön maa- ja metsätalouden toiminnassa tapahtuvien muutosten osalta ennakoitava, hallittu ja hyväksyttäväksi koettu. Tiekartan skenaariotarkastelujen mukaan luonnon tilaa voidaan parantaa, mutta siitä aiheutuvat kustannukset eivät voi jäädä maataloustuottajien ja metsänomistajien vastuulle.

”Työ luonnon hyväksi maa- ja metsätiloilla on ollut vuosia jo hyvässä vauhdissa. Tiekartalla otetaan toimiin vielä lisää nopeutta, sillä jokainen voi tehdä toimia enemmän ja paremmin. Me maanviljelijät ja metsänomistajat olemme valmiita tekemään oman osuutemme, mutta tähän tarvitaan myös yhteiskunnan vastaantulo”, SLC:n puheenjohtaja Mats Nylund sanoo.

Tallenne julkistustilaisuudesta

Ajankohtaista

 1. Metsänhoitoyhdistysten kautta haettiin yli puolet kemera-tuista

  Metsänhoitoyhdistysten kautta haettiin yli puolet kemera-tuista

  Valtakunnallinen

  Metsänhoitoyhdistysten kautta haettiin ahkerasti kemera-tukia tuen viimeisenä vuonna. Tukihakemusten määrä nousi 24 prosenttia. Myös vapaaehtoinen suojelu kiinnosti metsänomistajia ja tuen määrä kasvoi 56%.

  Lue lisää
 2. Metka-laki astui voimaan 1.1.2024 – Metsätalouden tukien haku avautuu maaliskuun alussa

  Metka-laki astui voimaan 1.1.2024 – Metsätalouden tukien haku avautuu maaliskuun alussa

  Valtakunnallinen

  Metsätalouden kannustejärjestelmää koskeva metka-laki tuli voimaan 1.1.2024. Metsänomistajat voivat hakea metsätalouden tukia 1.3.2024 alkaen Metsäkeskuksesta.

 3. Jäsenmaksut yhdenvertaisiksi

  Jäsenmaksut yhdenvertaisiksi

  Valtakunnallinen

  Yhdistysten jäsenmaksut korjataan tänä vuonna yhdenvertaisiksi yhdistyslain edellyttämällä tavalla ja yhdistyksen voimassa olevien sääntöjen mukaisiksi kaikille jäsenille.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset