Avtal om skötsel av skogsegendomen

Vi kontrollerar din skog minst en gång per år

Med avtal om skötsel av skogsegendomen försäkrar du dig om att din skog tas väl omhand. Avtalet omfattar en årlig rapport om skogens tillstånd och ett förslag om erfordrade skogsvårdsarbeten och eventuella avverkningar. Förutom förslaget får du en kostnadsuppskattning, vilken hjälper dig att fatta beslut om arbeten som skall utföras. Om du vill, så kan du låta oss göra alla arbeten i anslutning till skogen. Vi tar väl hand om din skog.

Avtalet omfattar följande tjänster:

Inom virkeshandeln kan du befullmäktiga skogsvårdföreningen att marknadsföra virket som skall säljas. Före virkesaffären gör vi en virkesförsäljningsplan. Den omfattar stämplingsplan, en uppskattning av volymer och priser samt en uppskattning av kostnader för skogsvårdsarbeten som är anknutna till avverkningen. Överenskommelse om skötsel av virkeshandeln görs med skild fullmakt.

Vi gör ett förslag på aktuella skogsvårdsarbeten. Skriftligt avtal om utförande görs skilt. Vi ansöker om eventuella stöd för din räkning.

Vi uppdaterar skogsbruksplanen med avseende på utförda avverkningar och skogsvårdsarbeten. Om du behöver en ny skogsbruksplan så kommer vi skilt överens om det. Du får tillgång till din skogsbruksplan i webbtjänsten SilvaNetti om du önskar. Uppdatering sker genom särskilt avtal.

Avtal om skötsel av skogsegendomen och förslag på skogsvårdsarbeten som borde utföras är gratis. Vi fakturerar för utförda arbeten i enlighet med prislista.

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning