Allemansrätt

Med allemansrätt avses möjligheten att röra sig i den finländska naturen,oavsett vem som är områdets ägare eller innehavare. Du behöver inget tillstånd av markägaren för att nyttja din allemansrätt och det är ingenting du behöver betala för. Du får naturligtvis inte skada eller störa någon inte heller gå in på gårdsplaner och områden som tagits i särskilt bruk, till exempel åkrar och planteringar.

Allemansrätten i nötskal:

  • Du får röra dig i terrängen till fots, på skidor eller cykel, men för att använda motordrivna fordon behövs tillstånd av markägaren.
  • Du får röra dig i naturen och till exempel tälta, men inte ha uppgöra eld utan markägarens tillstånd.
  • Du får plocka vilda bär, svampar och blommor men inte ta mossor, lavar och fredade växter.
  • Du får inte fälla eller skada träd, bryta kvistar eller plocka kottar.
  • Till jakt och fiske bör du ha vederbörliga tillstånd. Metning och pimpling hör till allemansrätten.
  • Du får färdas fritt på vattendrag och isen bara du håller avstånd till bebyggelse.
  • Du får inte skräpa ner eller störa hemfriden. Respektera andras egendom.

2024 © Skogsvårdsföreningarna